Prejšnji četrtek je bil za VDC Zasavje pomemben dan. Končno so se lahko razveselili otvoritve težko pričakovanega prizidka. 

VDC Zasavje je regijski javni socialnovarstveni zavod, ki pokriva občine Zagorje ob Savi, Trbovlje, Hrastnik, Litijo in Šmartno pri Litiji. 51 zaposlenih skrbi za 150 uporabnikov v enotah Zagorje in Litija. 

Za gradnjo prizidka so se odločili na podlagi potreb svojih uporabnikov že pred situacijo s covid-19 in sicer so načrtovali širitev enote bivanja v mansardi, pridobitev prostora za individualne obravnave (fizioterapija, psihoterapija, delovna terapija, delo z avtisti) in skupnega prostora za izobraževanja, delavnice v povezavi z lokalnim okoljem, s prizidkom bi pridobili tudi dodaten dnevni prostor in balkon v bivalni enoti, pa poseben vhoda s požarnim stopniščem za večjo varnost uporabnikov in zaposlenih. Covid-19 je gradnjo še malce pospešil, saj je VDC Zasavje – enota Zagorje s tem pridobil možnost reševanja čistih in nečistih poti v primeru epidemije. S prizidkom je vse urejeno tako, da je možno na hitro  postaviti sivo, rdečo cono za stanovalce, hkrati pa s tem niso ogroženi uporabniki, ki dnevno hodijo v enoto Zagorje, saj sta sedaj vhoda povsem ločena.

Novi prizidek omogoča vsaj 4 dodatne postelje za bivanje stanovalcev ter dodatni  2 mesti  za začasne namestitve, v primeru ko svojci uporabnikov gredo na dopust ali morda celo v bolnišnico, pa svojih najdražjih nimajo kam dati. V novi izobraževalni sobi se bo pri skupnih aktivnostih lahko družilo vseh 32 oz 34 stanovalcev, prav tako bodo vsi uporabljali tudi sobe za individualno podporo, rehabiliatacijo, obravnavo…

Gradnja prizidka se je začela oktobra 2021 in bila v večini končana marca 2022, uporabno dovoljenje pa je bilo pridobljeno 10. junija letos. Skupna vrednost investicije je znašala  681.681 EUR , od tega je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve sofinanciralo 542.178 EUR, sami pa so v Zasavskem VDC-ju prispevali 139.509 EUR.

 

Veselje ob otvoritvi je bilo popolno, ko je uporabnike z nastopom razveselila tudi Tanja Žagar. In kot je zapisano na njihovi steni – “Mogoče nimamo vsega skupaj, ampak SKUPAJ imamo vse!” Bravo VDC Zasavje – zaradi vas sije sonce tudi tistim, ki bi sicer morda ostajali v senci.

 

Foto: Polona Audič