Od danes naprej je treba za odjavljeno vozilo plačati posebno dajatev. Plačevanje bo obvezno za tiste lastnike vozil, ki v enem letu po odjavi vozila iz prometa tega ne bodo ponovno registrirali ali predali v razgradnjo pooblaščenim izvajalcem. Obveznost plačila dajatve bo prvič nastala po enem letu od odjave vozila, in nato vsako leto na datum odjave.

Dajatev bodo morali lastniki plačevati 10 let od zadnje odjave vozila, plačevala pa se bo za odjavljena osebna vozila, tovorna vozila za prevoz blaga z največjo maso do vključno 3,5 tone in trikolesne mopede. Ta dajatev pa ne bo veljala za vozila s statusom starodobnega vozila.

Plačilu dajatve se lahko lastniki vozil izognete v teh primerih:

 

  • če je iz evidence registriranih vozil razvidno, da je bilo vozilo dano v razgradnjo v skladu s predpisi o varstvu okolja,
  • če predložite policijski zapisnik, iz katerega izhaja, da je bilo vozilo ukradeno, ali
  • v primeru, da predložite dokazilo, da je bilo vozilo registrirano v drugi državi.

Namen ukrepa je zmanjšanje števila odsluženih vozil v naravi. Pooblaščeni izvajalci bodo namreč ob razgradnji vozila poskrbeli tudi za nevarne snovi in materiale, ki obremenjujejo okolje. Na ministrstvu ob tem poudarjajo, da cilj ukrepa ni pobiranje dajatev na odjavljena vozila. Ampak to, da bi lastniki kar se da hitro poskrbeli za odjavljeno vozilo.