Za napredek so ob močnem gospodarstvu potrebne tudi socialne reforme

Poslanci Evropskega parlamenta so včeraj sprejeli poročilo o evropskem semestru in o pregledu rasti za leto 2019. Evropski semester je pol-letno poročilo o ekonomskih in fiskalnih politikah Unije. Je rezultat poročanja držav članic o ukrepih in morebitnih načrtih za proračunske, makroekonomske in strukturne reforme. Evropska komisija po podrobni analizi izda državam članicam priporočila za naslednjih 12–18 mesecev. Vse to zato, da bi  lažje dosegle cilje, ki so si jih zadale v okviru strategije Evropa 2020.

Trenutno stanje kaže, da države članice še vedno ne dosegajo vseh ciljev, ki so si jih, v okviru Strategije 2020, zadale. Čeprav beležimo že šesto leto nepretrgane gospodarske rasti, vsi ne uživajo koristi, ki jih ta prinaša. Razlog tiči v pomanjkanju reform. Največji izzivi na ravni EU, pa bodo v prihodnosti povezani z demografskimi spremembami in z dvigom pričakovane življenjske dobe.

Evropska poslanka Romana Tomc je v razpravi poudarila: »Kot skupnost smo napredovali, pa vendar je stanje od države do države različno. Recept za uspeh je v vzdrževanju dobre kondicije na strani gospodarstva, kar lahko dosežemo s premišljeno investicijsko in davčno politiko. Pomembno je, da tem usmeritvam sledijo tudi države članice in poskrbijo tudi za nujno potrebne socialne reforme. Temu se, kot kažejo poročila, rade izogibajo. Tudi moja država, Slovenija.«

»Na ravni EU bi morali več pozornosti nameniti tudi demografskim spremembam in zagotavljanju družinam prijaznega okolja. Pri tem obžalujem, da stanovanjska politika ni vključena med prednostne naloge. Dostopnost stanovanj, posebej za mlade družine, je namreč ponekod zelo slaba. Evropske družine so temelj razvoja naše družbe, število rojstev pa v EU upada. Kar nekaj držav ni sprejelo nobenih ukrepov na tem področju, kljub temu, da je od naslednjih generacij odvisna naša prihodnost. Zato predlagam, da več pozornosti namenimo tudi tem temam.« je svoj govor zaključila evropska poslanka.