Za naslednika župana Jeriča v Hrastniku sedem kandidatov

Miran Jerič. Vir: Občina Hratnik

Za naslednika župana Hrastnika Mirana Jeriča, ki ne kandidira, je kar sedem kandidatov. To so Franc Bokal iz Združene levice, Marko Funkl z liste Naš Hrastnik, kandidat liste Srečno, Hrastnik Božo Majcen, Jani Medvešek z liste Za našo dolino, Gregor Pajić z liste Gregorja Pajića, Vojka Šergan iz SMC ter kandidat SP Slovenije Darko Šrenk.

Franc Bokal v primeru izvolitve napoveduje povečanje nepovratnih sredstev za kmetijstvo ter ustanovitev javnega zavoda za oskrbo vseh javnih zavodov v občini z lokalno predelano ekološko hrano. Zgradil bi tudi nov dom za starejše v Hrastniku, dogradil in uredil bi dovoz do Dirmajerjevega hriba, skupaj z državo bi zgradil štiri križišča, spodbudil pa bi tudi okoljsko agencijo, da postavi premične postaje za ugotavljanje potresnih in popotresnih sunkov.

Marko Funkl se zavzema za več komunikacije in bolj pregledno spletno stran občine, v naslednjih štirih letih pa napoveduje gradnjo novih občinskih stanovanj, kjer bodo imele prednost mlade družine. Do izgradnje doma za starejše občane bi uredil center za starejše, za področje kulture bi povišal sredstva, za področje turizma pa bi pripravil osrednjo strategijo.

Božo Majcen bi zagotovil začasno zaposlovanje mladih v hrastniških javnih zavodih in ustreznejšo stanovanjsko politiko za mlade. Kot je napovedal, bi poleg tega odprl dnevni center za starejše in jim zagotovil brezplačne prevoze do zdravnika in trgovine, ustanovil bi tudi manjše poklicne mestne gasilske enote.

Jani Medvešek bi v primeru izvolitve za župana bolj učinkovito črpal evropska sredstva, zgradil bi industrijske cone ob Steklarni Hrastnik in Tovarni kemičnih izdelkov Hrastnik. Napoveduje še, da bi ustvaril pogoje za ustanovitev podjetniškega inkubatorja, obnovil bi tudi hrastniško tržnico.

Gregor Pajić meni, da je treba Hrastnik odpreti na vseh ravneh, predvsem gospodarsko in podjetniško. Posebno skrb bi namenil starejšim in izobraževanju, prostovoljstvu ter humanitarnosti.  Vsaj 30 odstotkov več sredstev bi namenil za delovanje in aktivnosti društev v občini, vsak ponedeljek bi imel odprta vrata za občane, podprl bi projekt gradnje hidroelektrarn na srednji Savi.

Vojka Šergan napoveduje zagotovitev dolgotrajne oskrbe na domu za starejše, kakovostnejšo zdravstveno oskrbo, mladim bi omogočila, da delajo in živijo tam, kjer so doma. V primeru izvolitve bi steklarsko, rudarsko in etnološko dediščino razvila v atraktivno turistično ponudbo.

Če bo zmagal, se bo Darko Šrenk najprej lotil iskanja investitorjev za zagon gospodarstva, vključil bi občane v odločanjeo porabi proračunskih sredstev, pospešil bi izgradnjo hidroelektrarne Suha dol, posodobil bi cesto Marno-Hrastnik, za socialno ogrožene bi uvedel javno kuhinjo, prizadeval bi si tudi za izgradnjo doma za starejše.

Miran Jerič, ki je občino vodil od leta 2002, se je odločil, da na letošnjih lokalnih volitvah ne bo kandidiral.

 

 

 

 

vir: STA