Na pomoč Beli krajini so priskočili tudi gasilci GZ Hrastnik

foto: arhiv občina Hrastnik

V petek, 8. junija 2018, je območje Bele krajine, predvsem občino Črnomelj prizadelo hudo neurje s točo. Poškodbe na stanovanjskih objektih, javnih ustanovah, gospodarskih objektih, vozilih in ostalem premoženju so prizadele občane tega območja. Po » hudi uri« pa se je začelo delo za reševalne enote, predvsem za gasilce, ki so se spopadli z odpravljanjem posledic neurja. Ker je število poškodovanih objektov preseglo zmožnost domačih gasilcev iz Črnomlja, je GZS pozvala gasilske enote širom po Sloveniji, da bi jim nudili pomoč.

foto: arhiv občina Hrastnik

Na klic smo se odzvali tudi gasilci iz zasavske gasilske regije, saj smo že bili priča takšnim dogodkom, vremenske razmere v letošnjem letu in tudi zadnja posredovanja ob neurjih v Zasavju pa nas nekako zavezujejo, da pomagamo gasilcem iz Bele krajine, predvsem pa pomagamo ljudem na tem območju.

V nedeljo, 10. junija, smo se organizirano odpravili v Črnomelj, kjer smo se zasavski gasilci pridružili preko 1000 gasilcem z 240 vozili in opremo iz vse Slovenije in preko celega dneva nudili pomoč pri prekrivanju streh s strešniki in zavarovanju objektov s folijo.

Iz GZ Hrastnik smo se akcije udeležili gasilci iz PGD Hrastnik, PGD Dol pri Hrastniku in PGD Prapretno, in po svojih močeh pomagali prizadetim. Ob zaključku smo bili zadovoljni z našim delom in mislijo, da smo marsikateri družini pomagali pri odpravljanju posledic in zagotovitvi normalnih razmer za bivanje.

Prav pri vseh, kjer smo nudili pomoč, smo vzpostavili prijateljske stike in ob odhodu na novo lokacijo slišali nešteto besed HVALA.

Slavko Draksler – Poveljnik GZ Hrastnik