Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je na spletu objavilo razpis za vpis v srednješolske programe in dijaške domove za šolsko leto 2019/20. Po navedbah ministrstva osnovno šolo letos zaključuje 17.684 učencev, kar je 599 več kot lani, kandidirali pa bodo lahko na skupno 23.702 vpisni mesti na srednjih šolah, lani 23.644.

SPLOŠNE IN STROKOVNE GIMNAZIJE

V programih splošnih gimnazij je na voljo 5800 mest (lani 5782), od tega v zasebnih šolah 476 (lani 504). V programih strokovnih gimnazij, kamor sodijo tehniška, umetniška in ekonomska gimnazija, je razpisanih 1334 mest (lani 1306). Skupaj je v programih splošnih in strokovnih gimnazij razpisanih 7134 mest (lani 7088).

NIŽJE POKLICNO IN STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

V programih nižjega poklicnega izobraževanja je razpisanih 656 mest (lani 624), srednjega poklicnega izobraževanja 6620 (lani 6584) in v programih srednjega strokovnega izobraževanja 9292 mest (lani 9348). Poleg mest, namenjenih učencem, šole razpisujejo še mesta za programe poklicno-tehniškega izobraževanja (2868), poklicne tečaje (272) in maturitetni tečaj (390 v javnih šolah in 30 v zasebnih), po katerih se izobražujejo dijaki, ki so že pridobili določen poklic, vendar želijo svoje izobraževanje še nadgraditi, ali pa želijo pristopiti k opravljanju splošne mature.

S PRIHODNJIM LETOM BODO OŽIVELI NEKATERI PROGRAMI, PRIHAJAJO TUDI NOVI

S šolskim letom 2019/2020 se bodo na nekaterih šolah začeli na novo izvajati nekateri programi, na primer Tehnik mehatronike (Srednja strojna šola novomeškega šolskega centra) in Gimnazija – športni oddelek (III. gimnazija Maribor). Na nekaterih šolah pa se bodo nekateri programi začeli ponovno izvajati po nekaj letih, in sicer na Biotehniški šoli novogoriškega šolskega centra bodo namesto programa Vrtnar začeli ponovno izvajati program Gospodar na podeželju; na Srednji poklicni in tehniški šoli Murska Sobota program Pomočnik v tehnoloških procesih; na Srednji šoli za gradbeništvo in varovanje okolja celjskega šolskega centra program Izvajalec suhomontažne gradnje in na mariborski srednji elektro-računalniški šoli program Elektrotehnik.

VAJENIŠKA OBLIKA IZOBRAŽEVANJA

V šolskem letu 2017/2018 so se nekateri programi na določenih šolah začeli poskusno izvajati tudi v vajeniški obliki. Z razpisom mest za vpis v tekoče šolsko leto se je ta mreža šol in izobraževalnih programov nekoliko razširila, prav tako pa se mreža šol in programov v vajeniški obliki širi tudi z naslednjim šolskim letom. Vajeniška oblika izobraževanja se od obstoječe t. i. šolske oblike izobraževanja razlikuje samo v tem, da se večji del izobraževanja izvede pri delodajalcu. V vajeniški obliki se namreč vsaj polovica izobraževalnega programa izvede kot praktično usposabljanje z delom pri delodajalcih (okvirno 56 tednov v treh letih), medtem ko je ta delež v šolski obliki izobraževanja nižji in znaša povprečno 22 odstotkov oziroma 24 tednov praktičnega usposabljanja z delom pri delodajalcih. Delodajalce, pri katerih so na voljo vajeniška učna mesta, lahko kandidati najdejo na spletnih straneh ministrstva za izobraževanje in na povezavi www.mojaizbira.si .

Vse srednje šole in dijaški domovi bodo organizirali informativni dan, na katerem bodo učenci lahko dobili podrobnejša pojasnila o vpisu in izobraževanju ter druge informacije. Informativna dneva bosta 15. in 16. februarja.

ROK ZA PRIJAVE

Srednje šole bodo sprejemale prijave za vpis do 2. aprila. Najkasneje do 8. aprila pa bo ministrstvo na spletu objavilo stanje prijav za vpis po posameznih programih oziroma šolah, nato pa najkasneje do 17. aprila odločitev o morebitnem zmanjšanju obsega razpisanih mest. Do 23. aprila lahko nato učenci prijavo prenesejo na drugo srednjo šolo oz. v drug program. Po tem roku šole praviloma ne bodo več sprejemale prenesenih prijav, dokler postopek za izbiro kandidatov na šolah, kjer bo vpis omejen, ne bo končan, to je do 28. junija. O morebitni omejitvi vpisa bodo učenci obveščeni najpozneje do 29. maja, ministrstvo pa bo 22. maja objavilo seznam šol, ki so prejele soglasje k omejitvi vpisa ali spremembi obsega razpisanih mest. Prijavljeni kandidati morajo sicer posredovati izbranim šolam dokazila o izpolnjevanju vseh vpisnih pogojev praviloma do 18. junija.

Za preizkus nadarjenosti ali spretnosti, ki je potreben za vpis v nekatere programe, se morajo učenci prijaviti najpozneje do 4. marca, preizkusi pa bodo potekali med 11. in 23. marcem.

PROSTA MESTA V DIJAŠKIH DOMOVIH

V dijaških domovih je za prihodnje šolsko leto na novince predvidenih skupaj 2281 mest, kar je za 47 mest manj kot v šolskem letu 2018/2019, vendar pa je za naslednje šolsko leto razpisanih za 565 prostih mest več, kot je bilo lani dejansko sprejetih novincev. Rok za prijavo v dijaški dom pa je 2. april. Vpis v dijaški dom bo potekal do 12. julija, po tem datumu in do 30. septembra pa še vpis na prosta mesta za kandidate, ki se niso prijavili v roku.