Od 1. januarja 2021 bodo položnice za programe v  Vrtcu Trbovlje višje.

 

Povišanje je bilo potrebno zaradi višjih stroškov dela – le-ti predstavljajo kar 80 odstotkov cene vrtca. Ekonomska cena v prvem starostnem obdobju se je tako zvišala na 533,86 evra, v drugem starostnem obdobju pa na 409,41 evra. Cena poldnevnega programa bo po novem ceniku znašala 386,92 evrov. Znižala pa se je ekonomska cena v razvojnem oddelku in sicer za za 2,54 odstotka.

Koliko boste za vrtec dejansko plačali starši, je odvisno od dohodkovnega razreda, v katerega spadate. Tako bo razlika v ceni dnevnega programa za otroke prvega starostnega obdobja znašala od 1,55€ na mesec, oziroma 11,94 €, če spadate v najvišji dohodkovni razred.