Občina Trbovlje obvešča, da se bodo letos pričela sanacijska dela na Plazu Izlakar v Krajevni skupnosti Klek, saj gre za višino sredstev, ki presegajo dosedanje sanacije plazu in sicer več kot 700.000 eur. Občina Trbovlje sanacije tako velikega plazu ne bi mogla sama financirati, zato nas veseli, da smo dosegli dogovor in podpis pogodbe z Ministrstvom za okolje in prostor. Za kako velik plaz gre, pa kaže obseg del, ki se bodo izvajala.

Dela zajemajo v grobem tri pomembne sklope:

 • rekonstrukcija lokalne ceste LC 4232292 z odvodnjavanjem in ureditvijo hudournika,
 • izvedla se bo sidrna pilotna stena, ki zajema 35 pilotov fi 110 cm globine 10 – 20 m v skupni dolžini 364 m, izvedli bomo delovni plato in drenažo pred pilotno steno,
 • obnovil se bo vodovod.

Prav tako bodo dela zajemala še: 

 • geodetsko področje (zavarovanje osi trase ceste v hribovitem terenu),
 • čiščenje terena,
 • zemeljska dela in temeljenje,
 • voziščne konstrukcije,
 • ureditev odvodnjavanja,
 • gradbena in obrtniška dela,
 • oprema ceste,
 • obnova vodovoda in ceste.
vir: trbovlje.si

Ker gre za sanacijo velikega dela površine, kjer poteka tudi lokalna cesta v smeri Sv. Planine, smo kot občina že opravili informativne sestanke z ljudmi, ki živijo v neposredni okolici. Investicijo izvajamo z namenom, da bo v prvi vrsti boljše in varnejše življenje za vse tiste, ki živijo na tem območju, varnejša šolska pot in za vse ostale, ki uporabljajo tudi to lokalno cesto.

Dela se bodo pričela v četrtek, 29. avgusta, ko bo potekala tudi polovična zapora lokalne ceste Gasilski dom – odcep v Potoško vas. Projekt se bo izvajal v več fazah, zato bo skladno s potekom del prilagojena tudi prometna ureditev na tem odseku. V prvi fazi bo do predvidoma 30. 9. veljala delna zapora ceste na označenem odseku. Šolski avtobus bo zaenkrat vozil normalno in po ustaljenem  urniku, o vseh spremembah prometne ureditve in šolskih prevozov bomo javnost pravočasno obvestili.