Ko potrebujemo nujno medicinsko pomoč ali prevoz z reševalnim vozilom, je vsaka minuta, ko čakamo, dragocena. Zato je toliko bolj pomembno, da ima zdravstveni dom na voljo več moderno opremljenih reševalnih vozil in ekipo, ki lahko pomaga takoj, ko je to potrebno.

 

Tudi v Zagorju razmišljajo v tej smeri in zato so se odločili, da kupijo ne le eno, temveč kar dve novi reševalni vozili za nujno medicinsko pomoč.

ZD Zagorje se je prijavil na razpis Ministrstva za zdravje za pridobivanje nepovratnih sredstev za nakup reševalnega vozila. Na razpisu so bili uspešni – pridobili so 50 % potrebnih sredstev, drugo polovico sredstev pa bo zagotovila Občina Zagorje z rebalansom sredstev občinskega proračuna. Nakup drugega reševalnega vozila pa bo Zdravstveni dom Zagorje  financiral iz lastnih sredstev.