Kot vsako leto, je tudi letos zagorska izpostava Rdečega križa Slovenije v sodelovanju s Centrom za socialno delo sestavila seznam osnovnošolcev, ki so upravičeni do pomoči in jim bodo tudi letos pomagali pri nakupu šolskih potrebščin.

Akciji se je ponovno pridružila tudi Občina Zagorje ob Savi, ki je namenila sredstva v višini 5.000,00 EUR.

Območno združenje Rdečega križa Slovenije – Zagorje bo poleg bonov med upravičene osnovnošolce razdelilo tudi nekaj doniranih šolskih potrebščin. Tako bodo staršem vsaj deloma olajšali skrbi pri prehodu v jesen in novo šolsko leto.