Občina Zagorje ob Savi s 147 km2 površin leži v osrčju Slovenije, na katerih živi okrog 16.800 prebivalcev na današnji dan praznuje.

V spomin na 9. avgust 1941, ko so zagorski aktivisti napadli nemško orožniško postajo, so leta 1953 z občinskim odlokom imenovali 9. avgust za občinski praznik.

Zgodovina Zagorja sega v daljnje leto 1296, ko je bilo prvič kot Sagor oziroma Sagur omenjeno v seznamu papeške desetine oglejskega patriarhata. Gospodarski razvoj Zagorja se je pričel po letu 1755, ko so odkrili premog. Poleg rudnika so z leti tam nastali tudi steklarski obrati, cinkarna, topilnica svinca in separacija premoga. Po drugi svetovni vojni je Zagorje hitro industrijsko napredovalo.  Rudnik se je zaprl, v nekdanjem vhodnem rudniškem jašku pa so uredili in opremili rudarski muzej. A mesto zaradi zaprtja rudnika ni zaspalo. Z vlaganji v cestno in komunalno infrastrukturo postaja prijazno urbano mesto, ki skrbi za razvojem podjetništva in obrti, vlaga v  zdravstvo, šolstvo, šport, kulturo in turizem in s tem svojim občanom zagotavlja tudi višjo kakovost družbenega standarda in bivanja.

Župan Matjaž Švagan je svojim občankam in občanom čestital ob prazniku s posebno razglednico, s katero jim pove, da je zaradi situacije s covid-19 letošnje leto drugačno, ampak to jih ne bo odvrnilo, da bi Zagorje šlo naprej – z upanjem, delom in novimi naložbami v občini.

Da bi se vse to uresničilo,

vsem občankam in občanom zagorske občine ob občinskem prazniku čestitamo tudi mi!