Občinska uprava Občine Zagorje ob Savi je dobila novega direktorja.  To je mag. Borivoj Grden z Mlinš.
Borivoj Grden je kot diplomirani inženir strojništva svojo poklicno pot začel v gospodarstvu. Deloval na vodilnih delovnih mestih tako v Sloveniji kot tudi v tujini. Svoje delo direktorja občinske uprave bo pričel opravljati v ponedeljek, 24. julija 2023, njegov mandat pa bo trajal prihodnjih 5 let.
Foto: Borivoj Grden na https://www.zagorje.si/objava/794282