V prvem pozivu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za evropska sredstva za razvoj regij naj se zasavska regija ne bi prijavila z nobenim projektom, vsaj tako je poročala nacionalna televizija!

foto: RRA Zasavje

Zasavska regija se naj ne bi prijavila s projekti za sofinanciranje z evropskim denarjem!

Tako naj bi po mnogih regijah v državi za katere je bilo skupno namenjenih 129 milijonov evrov, med drugim v Podravju in Koroški, ob pomoči evropskega denarja izpeljali devet projektov za dobrih 29 milijonov evrov. Prvi javni poziv za evropski denar je bil namenjen devetim regijam, od katerih pa se na razpis za projekte regij z nobenim projektom niso prijavile pomurska, obalno kraška in zasavska regija.

vir: pixabay

Je bila res kriva neusklajenost med župani?

Po neuradnih informacijah iz dobro obveščenih virov, naj bi bil razlog za ne-prijavo na poziv ministrstva neusklajenost med župani, s katerimi skupnimi regijskimi projekti naj bi se prijavili za evropske milijone, kar je po mnenju poznavalcev skrb vzbujajoče, kajti zaradi tega ne bodo prikrajšani župani, ampak zgolj občani. In mnogi se že sprašujejo, čemu je namenjena zasavska Regionalna razvojna agencija, če ne v prvi vrsti za skrb občin in občanov regije.

Minister Počivalšek preračunava koliko milijonov bo ostalo, ker Zasavska regija ne mara evropskih evrov.

Minister Počivalšek je pojasnil, da so projekte najprej uskladili znotraj petih ministrstev, z župani, ki morajo zagotoviti del denarja, nato še z regijami. Na ministrstvu so po besedah ministra zadovoljni, da so v okviru prvega razpisa prišli do podpisa dogovorov.

Podravje

V Podravju bodo dobrih 14 milijonov evrov porabili za pet projektov, največ 6 milijonov za ureditev reke Drave v območju Nature 2000, 5 milijonov za ureditev čistilne naprave v Lenartu, uredili bodo grad Borl in uredili kolesarsko pot ob Dravi.

Koroška

V Koroški regiji bodo največ pridobljenega denarja porabili za ureditev reke Neže v Črni in na Prevaljah, 4 milijone pa bodo dali za regijsko štipendijsko shemo za okoli 500 štipendij, v katero imajo vključenih 150 delodajalce. Realizacija za nazaj je 400 podeljenih štipendij in posledično 200 zaposlitev.

Objavljeno že drugo povabilo za 419 milijonov evrov

Ministrstvo za gospodarstvo je objavilo že drugo povabilo. Do sredine januarja 2018 se bodo regije lahko potegovale za 419 milijonov evrov evropske kohezijske politike.

Morda pa se bo tokrat za evropske milijone potegovala tudi zasavska regija, če se bo prijavila s projekti, ki jih po dnevnem poročanju in utripu s terena, ne manjka v Zasavju.

V javnosti pa so se pojavile govorice, da se je regija prijavila na poziv oziroma povabilo, in to s kar 25 projekti! Kaj je res oziroma kaj drži in kaj ne, pa bo bržkone pokazal čas, ki pa hitro beži, še posebej za zasavske župane in RRA Zasavje, ki se morajo tokrat skupaj potruditi, da se prijavijo na drugi poziv.