Voda je vir življenja, zato je nujno z njo skrbno ravnati. Vsi posegi v bližini voda hote ali nehote vplivajo na vodo.

Na referendumu bomo odločali o Zakonu o vodah. Le -ta omejuje posege v priobalna zemljišča in popolnoma prepoveduje gradnjo zasebnih in potencialno nevarnih objektov v bližini voda, s strožjimi pravili pa omogoča večjo zaščito priobalnega pasu in zagotavlja potrebna sredstva za vzdrževanje vodotokov in preprečevanje poplav.

Dosedanji Zakon o vodah ni ustrezno varoval naših voda – mnoge izjeme so na priobalnih zemljiščih dovoljevale postavitev tovarn in industrijskih objektov v neposredni bližini vode,  saj obstoječi zakon tega ni izrecno prepovedoval. Zavedati se moramo, da priobalni pas ne pomeni le tistih nekaj metrov priobalnega pasu v slovenskih turističnih destinacijah npr. na naši obali ter ob Blejskem ali Bohinjskem jezeru, temveč so tu zajete vse vode – tudi ostala umetna jezera, ribniki, reke, potoki … Novela zakona o vodah, o kateri se bomo  izrekli v nedeljo (nekateri pa ste se že), gradnjo takšnih objektov v priobalnih pasovih v celoti prepoveduje. Odslej bodo v priobalnem pasu lahko postavljeni le še objekti javne rabe, kot npr. rekreativne površine, otroška igrišča ipd. Tudi zasebna gradnja z novim zakonom ne bo več mogoča – po besedah ministra Vizjaka: »Doslej je bilo z ožanjem priobalnega pasu možno graditi tako objekte zasebne kot tudi javne rabe; to pomeni tudi tovarne z nevarnimi snovmi, tudi zasebne vile, tudi bencinske servise in hotele. Sedaj ta nabor ožamo: iz objektov zasebne in javne rabe na samo še objekte javne rabe. Tako piše v zakonu, ne glede na nekatere interpretacije.«

O priobalnem pasu bo odslej odločala stroka – za vsak potencialno dovoljen poseg na priobalnem pasu bo potrebno pridobiti vodno soglasje pri Direkciji za vode, kar do sedaj ni bilo zahtevano. V primeru, da bi objekt potencialno lahko predstavljal tveganje za pitno vodo, gradnja ne bo mogoča. Zavedati se namreč moramo, da sta tako čisto okolje kot tudi pitna voda naravni danosti, ki ju moramo brezpogojno ohraniti.

Vsako leto – včasih tudi večkrat na leto pa se srečujemo s težavami ob poplavah. V Zasavju te tegobe morda niso tako izrazite, pa vendar. Zmanjševati poplavno ogroženost v vseh porečjih v državi in poskrbeti za varnost ljudi, ki na teh območjih živijo, je nujno, zato novela Zakona o vodah predvideva tudi nujno potrebna sredstva za vzdrževanje vodotokov. In ravno iz tega razloga je bil zakon v obravnavo vložen po skrajšanem postopku, da se lahko vzdrževanje vodotokov začne čim prej. Na žalost pa so predlagatelji referenduma z zahtevo po sklicu referenduma ogrozili izvajanje teh nujno potrebnih ukrepov, s čimer bo ob prihodnjih obdobjih visokih voda žal lahko marsikje ponovno prihajalo do poplav.

Tako lahko glasne nastope posameznih aktivistov in skupin, ki agitirajo, da se izrečete PROTI  z nasprotovanjem Zakonu o vodah podprli dosedanje stanje, ki z dovoljevanjem nevarnih posegov v priobalne pasove predstavlja nevarnost za okolje. Ne pozabimo – Zakon o vodah zagotavlja ravno to, kar zagovarjajo pobudniki referenduma: omejuje posege v priobalne pasove, ščiti pitno vodo in biodiverziteto, obenem pa zagotavlja tudi potrebna finančna sredstva za vzdrževanje vodotokov po vsej Sloveniji in zagotavljanje poplavne varnosti.

Zato preden oddate svoj glas – preberite Zakon in se sami prepričajte, kaj je prav oziroma dejansko bolj ZA pitno vodo.