Zadnje dni v letošnjem letu bo Komunala Hrastnik, d. o. o., izvajala obnovitvena dela vodovodnih priključkov na odseku ceste Trbovlje−Boben−Hrastnik (od km 6,940 do km 7,100).
Z deli bodo pričeli v ponedeljek, 13. 12. 2021. V času, ko se bodo dela izvajala, bo na odseku od nekdanje gostilne Janez do kamnoloma polovična zapora, promet pa bo urejen s semaforji.  Moten bo tudi promet na odseku lokalne ceste št. 122931 Cesta Adama Dušaka, in sicer bo občasna popolna zapora izvoza na cesto R1-221 pri nekdanji gostilni Janez.
Obnovitvena dela naj bi končali predvidoma 24. 12. 2021.
Komunala Hrastnik vas prosi za razumevanje.