Z Občine Trbovlje obveščajo, da bo na cestnem odseku lokalne ceste Knezdol – Rovna in odcepa v Rovte – Knezdol zaradi gradbenih del do predvidoma 1. septembra 2020 veljala delna zapora. Občasno pa bo na tem mestu cesta popolnoma zaprta. 

Vir fotografije: FB stran Občine Trbovlje

V sklopu vzdrževanja dotrajanih cestnih odsekov bodo v Knezdolu uredili odvodnjavanje, zgornji ter spodnji ustroj ceste ter asfalt. Na nekaterih mestih bodo uredili še drenažo, na enem odseku ceste v dolžini 150 metrov pa bodo uredili en večji prepust pod cesto.

 

Delovišče bo ustrezno označeno z prometno signalizacijo, vas pa prosijo za upoštevanje prometne signalizacije ter za strpnost in razumevanje.

Uredili pa bodo tudi 170 metrov odseka cestišča v Vaslah – namesto makadama se boste odslej tudi tam vozili po asfaltiranem vozišču.