V izlaškem koncernu Eti, ki zaposluje okoli 1600 delavcev, so se odločili temeljito prenoviti plačni sistem v svojih petih slovenskih podjetjih. Za ta korak so se odločili zaradi vpliva spremenjenega zakona o minimalni plači, predvsem izločitve vseh vrst dodatkov iz obračuna. Povprečni dvig plače bo več kot 10-odstoten.

 

Kot so iz Etija sporočili naj bi se plače v naslednjem letu dvignile vsem zaposlenim, ne le tistim z najnižjimi plačami, saj bi morebitna povečana uravnilovka negativno vplivala na motivacijo večine zaposlenih. Letošnje poslovanje koncerna Eti je zelo dobro, so navedli v družbi. Ustvarjeni prihodki v prvih devetih mesecih so za devet odstotkov višji od primerljivih lanskih, višji je tudi dobiček.

Koncern ima v Sloveniji pet podjetij, in sicer Eti Elektroelement, Proplast, Prostik, Recivar in Splet. Eti bo vpliv dviga plač nadomestil z dodatnimi investicijami v tehnološko opremo, optimizacijo poslovnih procesov in selitvijo manj donosnih programov v tujino.