Zaprtje Rudnika Trbovlje-Hrastnik do konca leta 2020

vir: mpi_rudnik

Namesto konec letošnjega decembra naj bi Rudnik Trbovlje-Hrastnik po novih načrtih zaprli konec leta 2020. V dveletnem obdobju podaljšanja bo družba lahko dokončala postopke za popolno in trajno opustitev izvajanja rudarskih del ter izvedla postopek likvidacije, pravijo na ministrstvu za infrastrukturo. Konec leta 2020 bo tako v celoti realiziran program zapiralnih del po posameznih programskih sklopih ozirona naj bi bila izvršena dokončna ekološko- prostorska sanacija degradiranega območja.

Ministrstvo je v predlogu novele zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije, ki naj bi ga vlada potrdila na eni prihodnjih sej, zapisalo, naj se rok za izvedbo postopkov za popolno in trajno opustitev rudarskih del podaljša do konca leta 2019, rok za izvedbo postopka likvidacije družbe Rudnik Trbovlje-Hrastnik pa do 31. decembra 2020. DZ naj bi novelo zakona potrdil po skrajšanem postopku.

S predlaganimi spremembami zakona se bo omogočilo, da bo lahko družba sredstva, ki so ji bila za postopke zapiranja rudnika namenjena za obdobje od leta 2010 do leta 2018, a še niso bila v celoti porabljena, črpala v letu 2019. Gre za 3,1 milijona evrov.

Postopno zapiranje Rudnika Trbovlje-Hrastnik se je začelo leta 2000, prvi rok za zaprtje pa je bil konec leta 2015. Kasneje je bil podaljšan do konca letošnjega decembra, medtem ko se predvideni stroški zaprtja niso spremenili.

Konec leta 2020 bo tako v celoti realiziran program zapiralnih del po posameznih programskih sklopih oz. bo izvršena dokončna ekološko prostorska sanacija degradiranega območja.

Na območjih, kjer posledic ni mogoče v celoti sanirati oziroma odpraviti, pa bodo izvedeni ukrepi zavarovanja, da se izključi nevarnost za zdravje ali življenje ljudi in živali ter možni povzročitelji onesnaževanja okolja oziroma predvidljive škode na objektih in okolju.

Direktor Rudnika Trbovlje Hrastnik, Janez Žlak, je pred kratkim povedal, da družba trenutno zaposluje še 22 delavcev. Glede le teh, predlog zakona določa, da se bo 31. decembra 2018 prenehalo njihovo delovno razmerje, zaposlen bo ostal le še direktor. Ta bo poskrbel za dokončanje postopkov za popolno in trajno opustitev rudarskih del na območju pridobivalnega prostora Rudnika Trbovlje-Hrastnik ter izvedel postopek likvidacije družbe kot pravne osebe.

Podjetje Rudnik Trbovlje-Hrastnik je nastalo na osnovi reorganizacije podjetja Rudniki rjavega premoga Slovenije, uresničitev njegovih dolgoročnih ciljev pa je bila tesno povezana z izgradnjo Termoelektrarne Trbovlje 3, katere gradnjo pa so preprečili volivci z referendumom. Posledično je bil julija 2000 sprejet zakon o postopnem zapiranju rudnika.