Nočno deževje je pustilo posledice tudi na področju občine Hrastnik.
Zaradi posledic padavin je zaprta cesta Hrastnik – Zidani Most.
Cesta Podkraj – Radeče je delno odprta in sicer samo za izredni in lokalni promet do meje z Občino Radeče.