Komunala Hrastnik d.o.o. obvešča, da je zaradi obilnega deževja prišlo do skalitve zajetij, zato je potrebno pitno vodo pred uporabo v prehranske namene prekuhavati vsaj 3 minute! 𝐔𝐤𝐫𝐞𝐩 𝐯𝐞𝐥𝐣𝐚 𝐝𝐨 𝐩𝐫𝐞𝐤𝐥𝐢𝐜𝐚 za naslednja naselja: Čreta, Turje, Gore, Kopitnik, Marno, Unično, Krištandol, Brdce, Zg. del Črdenca. Zaradi izpada določenih zajetij ter pomanjkanja pitne vode hkrati tudi vljudno naprošajo, da z vodo varčujete.
Tudi Komunala Trbovlje obvešča, da je zaradi obilnejših padavin in povišane motnosti v zajetjih na območju vodovoda ČEČE (naselji Čeče in Ostenk ter zaselek Ojstro v Čečah) potrebno pitno vodo pred uporabo v prehranske namene prekuhavati – voda naj vre najmanj 3 minute. Ukrep velja do preklica.
Za ostale uporabnike na območju Trbovelj ukrep NE VELJA.
Vodo je potrebno prekuhavati tudi na območjih krajevnih skupnosti Kisovec – Loke, Rudnik – toplice, Jože Marn obvešča Javno podjetje Komunala Zagorje, d.o.o.  Obvestilo velja do preklica.
KSP Litija pa svoje uporabnike obvešča, da v primeru, da opazite, da je voda iz pipe motna, kalna, drugačne barve in ima spremenjen vonj, jo je obvezno potrebno prekuhati.