Danes dopoldan ob 11. uri je zagorelo v Zavinah. Zaradi poškodovanega dimnika se je vnelo na podstrešju stanovanjskega objekta. Na pomoč so prišli gasilci PGD Zagorje, PGD Loke in PGD Kotredež, ki so požar pogasili in pregledali ostrešje in stanovanjski del objekta.

Dimniki – poškodovani in nevzdrževani so v kurilni sezoni večkrat povod za požar. Več o tem, zakaj prihaja do tovrstnih požarov pa smo za mnenje poprosili Sandija Lepošo iz Lepoša dimnikarstvo d.o.o., ki ima izkušnje tako z dimnikarstvom kot tudi z gasilstvom.

Smo praktično sredi kurilne sezone. Praktično ne mine dan, da ne bi v času sezone kurjenja  v različnih medijih zasledili poročila o dimniških požarih. Požari tovrstnega tipa so pogosti, nevarni, lahko povzročijo ogromno gmotno škodo na objektih, v najbolj tragičnem primeru pa lahko (kot njihova posledica) povzročijo celo smrtne žrtve. Pričakovali bi, da je požarna preventiva na tem področju v letu, katerem živimo, napredovala do te stopnje, da na terenu ne bi bilo dimniških požarov, ki bi za posledico povzročili katastrofo. A žal temu ni tako. 

Požari na dimovodnih napravah nastanejo zaradi vžiga neočiščenih sajnih oblog. 

Razlogi za nabiranje smolnatih saj na stene dimovodov v glavnem tičijo v neprimernem kurjenju (les neprimerne vlažnosti, lepljen les, odpadki, pripiranje loput zgorevalnega zraka) ter v tehnično neprimerni kurilni napravi (predimenzionirana). Omenjene smolnate saje (strokovno se imenujejo kreozot) je s klasičnim dimnikarskim orodjem nemogoče odstraniti, zato so potrebni posebni postopki ter oprema. 

Če v tak neočiščen dimnik nekega dne, ko smo nekoliko bolj zakurili, pridejo dimni plini z višjo temperaturo (500-600° C), se omenjene saje vžgejo in nastane dimniški požar. 

Zaradi vročine se poveča vlek, žareče saje pridejo v dimnik, kar povzroči vžig vseh sajastih oblog v celotnem dimniku in tako nastane dimniški požar. Zadeva pri »tipičnem« dimniškem požaru izgleda precej dramatično; iz dimnika bruhajo žareče saje nekaj metrov visoko in predstavljajo veliko nevarnost za okolico, predvsem za strehe bližnjih objektov . V dimniku bobni, včasih lahko slišimo netipične zvoke, dim pri ustju dimnika pa je gost, črno-rjave barve. Če je dimnik  zgrajen po predpisih, ki urejajo to področje, se lahko požar konča brez zapletov oz. nepotrebne škode. V veliko primerov pa na žalost ni tako, saj se požar razširi še na ostale dele zgradbe (leseni stropovi, ostrešja, kritine ipd.). Razlog tiči predvsem pri neprimernih odmikih od gorljivih materialov. 

Pri dimniškem požaru se sprosti veliko toplotne energije. Saje so čisti ogljik in zato odlično gorivo. Požar v dimovodu lahko traja tudi do dve, tri ure, temperatura v notranjosti dimnika pa doseže tudi čez 1000°C.  Dimnik se zaradi velike akumulacije toplote počasi ohlaja, zato nevarnost požara ne mine tako hitro. 

Statistično gledano je v povprečju vsako leto v Republiki Sloveniji povprečno okoli 460 dimniških požarov (vir: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje) Kakšno leto je požarov več, drugo leto malo manj (odvisno tudi od vremenskih vplivov – mraz). Bolj zaskrbljujoč podatek je ta, da se veliko požarov še vedno razširi iz dimnika na celoten objekt. 

Žal se takšni dogodki zgodijo tudi v novogradnjah, po nekaj mesecih kurjenja. 

VSI SKUPAJ POSKRBIMO, DA Z REDNIMI DIMNIKARSKIMI PREGLEDI IN ODGOVORNIM ODNOSOM PREPREČIMO NASTANEK OMENJENIH POŽAROV, PREDVSEM TAKŠNIH, KI ZA SEBOJ PUSTIJO HUDE POSLEDICE.

Vir fotografij: Lepoša dimnikarstvo d.o.o.

KAJ MORAMO STORITI, ČE V DIMNIKU ZAGORI?

Če smo opazili nenavadno gost dim, iskre oz. ogenj, ki izhaja iz vrha (ustja) dimnika, moramo:

  • PRENEHATI S KURJENJEM OZ. IZKLOPITI KURILNO NAPRAVO (OMEJITI DOTOK SVEŽEGA ZRAKA ZA ZGOREVANJE)
  • TAKOJ, KO JE MOGOČE POKLICATI NA CENTER ZA OBVEŠČANJE NA ŠTEVILKO 112
  • OBVESTITI UPORABNIKE OBJEKTA O DOGODKU. ČE V PROSTORE UHAJA DIM, JE POTREBNO  NUJNO ZAPUSTITI PROSTOR
  • ODSTRANITI VSE GORLJIVE MATERIALE OKOLI PEČI IN DIMNIKA
  • DO PREGLEDA STANJA S STRANI DIMNIKARSKE SLUŽBE JE NADALJNJE KURJENJE PREPOVEDANO!
  • DIMNIŠKEGA POŽARA NIKOLI NE GASIMO Z VODO, SAJ LAHKO OB TAKŠNEM UKREPANJU PRIDE DO HUDIH POŠKODB DIMNIKA IN TUDI UPORABNIKA!!!”