Zaradi sanacije zaprt tudi odsek ceste med Litijo in Šmartnim

Foto: FB Občina Litija
CGP d.d. je pričel s sanacijo vozišča in brežine in zato je potrebno postaviti popolno zaporo državne ceste R2 416 odsek 1346 km 0,850-1,760 (Litija-Šmartno, od križišča za Breg pri Litiji, do križišča za Breg v Šmartnem).
Dela so se že pričela, končali pa naj bi predvidoma do 16.11. 2023. Medtem bo obvoz za vsa vozila urejen po državni cesti G2 108/1183 in LC 208081 – relacija Litija-Breg-Zagorica-Šmartno in obratno.