Odredba o izvajanju posebnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za osebe, ki opravljajo dejavnost vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 11/2021), določa, da se morajo pred začetkom opravljanja dejavnosti vzgoje in izobraževanja v vzgojno-izobraževalnih zavodih vsi zaposleni v vrtcih in šolah udeležiti testiranja na virus SARS-CoV-2 v okviru posebnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2, sicer ne morejo izvajati dejavnosti vzgoje in izobraževanja v vrtcu ali šoli. V ponedeljek naj bi se tako zaposleni že drugič testirali in zato je bilo po prvih predvidevanjih objavljeno, da v ponedeljek 1.2.2021 pouka v osnovnih šolah rdečih regij ne bo.

Vendar pa je Vlada s pomočjo Društva ravnateljev razrešila dilemo, da je v 80% šol možno paralelno izvesti tako testiranje zaposlenih kot tudi pouk za učence prve triade. Zato je bil spremenjen odlok in v ponedeljek pouk prve triade BO potekal vzporedno s testiranjem. Kjer razmere tega ne bodo dopuščale, pa ostaja navodilo za ta dan o pouku na daljavo.

Pouk na daljavo pa se bo izvajal tudi v zasavski regiji, kjer smo zopet v t.i. črni fazi. Pa vendar bodo zasavske šole in vrtci v naslednjim tednu od 1. do 7. februarja dodatno omogočile varstvo otrok v vrtcih in prvi triadi kjer pouk sicer za te otroke poteka na daljavo. Ta izjema pa velja za primere, kjer sta oba starša, ali če gre za enostarševsko družino, eden od staršev, zaposlen v dejavnosti kritične infrastrukture, v vzgoji in izobraževanju, v policiji in v slovenski vojski.