Oči policistov bodo povsod in široko odprte!

V času od 5. do vključno 11. Februarja na območju celotne Republike Slovenije poteka nacionalna preventivna akcija za večjo varnost pešcev. Tudi vsi zasavski policisti bodo v tem času še posebej intenzivno izvajali poostrene nadzore tam in takrat, ko je izkazana problematika varnosti pešcev, predvsem pa v bližini prehodov za pešce, okolicah izobraževalnih ustanov ter nevarnih odsekih državnih in lokalnih cest.

»Nadzor pa se bo nadaljeval tudi po izteku nacionalne preventivne akcije, še posebej v teh slabih zimskih razmerah, kjer mora biti pozornost vseh udeležencev v prometu še toliko večja. Tako, da se ni potrebno veseliti, da bo po nedelji kaj dosti drugače, kar se tiče dela policije!«

Še posebej bodo policisti pozorni na kršitve voznikov motornih vozil v odnosu do pešcev (izsiljevanje prednosti pešcem na prehodih za pešce) kot tudi kršitve pešcev samih (pravilna stran hoje, varno in pravilno prečkanje vozišč ter vidnost in označitev pešcev).

Pešec,  ki  ponoči  hodi zunaj naselja ali v neosvetljenem naselju, kjer ni pločnika  ali  pešpoti,  po  vozišču ali tik ob njem, mora nositi na vidnem mestu  na  strani,  ki  je obrnjena proti vozišču, svetilko, ki oddaja belo svetlobo, ki je vidna s sprednje in zadnje strani ali odsevni telovnik živo rumene ali oranžne barve z vdelanimi odsevnimi trakovi bele barve.

Otroci morajo ponoči ali ob zmanjšani vidljivosti med hojo po cesti nositi na vidnem mestu na strani, ki je obrnjena proti vozišču, odsevnik, ki ne sme biti rdeče barve in katerega odsevna površina na vsaki strani meri najmanj 20 cm2.

Učenci  prvega  in drugega razreda osnovne šole morajo na poti v šolo in iz nje  nositi  poleg  odsevnika  iz  prejšnjega  odstavka tudi rumeno rutico, nameščeno okoli vratu.

»V uredništvu Naše Zasavje želimo vsem našim bralcem, ki so udeleženi  v prometu veliko zbranosti in spoštovanja drug drugega ter tudi, da policistom ne bi bilo potrebno nikogar kaznovati. Naj bo naše Zasavje varno na vseh cestah, ki jih ni malo. Srečno vsem.«