Rudarstvo in posledično tudi pridobivanje električne energije sta nekdaj zaznamovala zasavsko regijo. Premog kot vir energije je izčrpan, ostaja pa interes za razne zelene prehode, predvsem na področju virov energije. Zasavje je področje treh dolin, pa vendar imamo veliko sončnih področij, ki jih lahko izkoriščamo za pridobivanje sončne energije.

Europe Direct Zasavje pripravlja in vabi na okroglo mizo na temo sončnih elektrarn z naslovom Zasavje, sončna regija prihodnosti? Okrogla miza, na kateri bodo spregovorili strokovnjaki g. Nenad Trkulja (HSE, vodja projekta Sončne elektrarne Prapretno), g.  Samo Kreže (Rudis, vodja projekta Sončne elektrarne Blate) in g. Božidar Roglič (Občina Hrastnik, predsednik Energetske zadruge Zeleni Hrastnik, ki bo postavila največjo skupnostno sončno elektrarno v državi), bo potekala jutri, v torek, 28. marca, ob 10. uri v prostorih Regionalne razvojne agencije Zasavje (Zagorje ob Savi, Kolodvorska 2, Vila Medea).

Vabljeni k poslušanju – v živo ali prek Facebook strani EUROPE DIRECT Zasavje.