Kot smo objavili že pred dnevi, je sedanja vlada odločila, da je prav, da se občinam nameni več sredstev za investicije in so zato dvignili povprečnine.

 

Zasavska regija je tako dobila dodatnih 1.988.506 €, ki jih bodo posamezne občine lahko investirale v tisto, kar v njihovem mestu najbolj potrebujejo oziroma si želijo.

Čemu bodo torej zasavski župani namenili dodatna sredstva, ki jih je razdelila Vlada RS? Kaj bomo od teh sredstev imeli občani? Država je denar dala, od lokalne oblasti pa je sedaj odvisno, kaj bomo od tega imeli posamezniki.