Zasavska kronika: Hodil po bloku in brez dovoljenj pobiral prostovoljne prispevke

Policisti PP Trbovlje so bili v soboto obveščeni s strani občana, da neznanec na Gimnazijski cesti v Trbovljah zvoni na vratih v stanovanjskem bloku in prosi za prostovoljne prispevke. Policisti so občana izsledili in ugotovili, da neupravičeno brez ustreznih dovoljenj pobira prostovoljne prispevke. Izdan mu je bil plačilni nalog.

Včeraj dopoldan so bili policisti obveščeni o nesreči pri delu v naselju Ključevica, kjer se je poškodoval občan pri sečnji dreves. S helikopterjem je bil odpeljan v UKC Ljubljana. Po podatkih policistov naj ne bi bil huje poškodovan.

POLICIJA SVETUJE:

  • Policisti občanom svetujejo, naj bodo v primerih pobiranja prostovoljnih prispevkov pozorni na to ali imajo osebe, ki pobirajo prispevke, ustrezno dovoljenje. V kolikor upravičenost pobiranja prispevkov ni izkazana, naj ljudje prispevkov ne dajejo. Prav tako naj oseb ne spuščajo (še posebej velja v primerih, ko se občan nahaja sam v stanovanju) v domove, saj so v podobnih primerih pogoste tudi priložnostne tatvine (predmetov na hodniku, v
    stanovanju…). V kolikor pa upravičenost pobiranja prispevkov oseba ne izkaže, pa naj konkretno zadevo preverijo pri organizaciji za katero se oseba izkazuje oz. obvestijo policijo na številko 113 (pri tem naj bodo pozorni na osebni opis, vozila itd…).
  • Prostovoljne prispevke lahko zbirajo nepridobitne pravne in fizične osebe, ki imajo dovoljenje upravne enote, na območju katere imajo sedež ali stalno prebivališče.
  • Dovoljenje se izda v primerih, ko prosilec izkaže upravičen razlog. Kot upravičen razlog se šteje elementarna ali druga nesreča, v kateri je prosilec utrpel veliko premoženjsko škodo. Nepridobitni pravni osebi se dovoljenje izda tudi, če izkaže, da bo zbrane prispevke uporabila za humanitaren ali splošno koristen namen, ki ga lahko uresniči v okviru zakonitega opravljanja registrirane ali v temeljnem oziroma drugem aktu določene dejavnosti.
  • Dovoljenje ni potrebno, če se prostovoljni prispevki zbirajo v prostorih verskih skupnosti za verske namene ali če kakšen drug predpis določa drugačne pogoje za zbiranje prispevkov.
  • Upravna enota v dovoljenju določi način zbiranja prostovoljnih prispevkov in rok veljavnosti dovoljenja. Rok veljavnosti dovoljenja se določi glede na namen in način zbiranja prispevkov.
  • Določbe tega zakona, ki se nanašajo na zbiranje prostovoljnih prispevkov, se ne uporabljajo za zbiranje prispevkov, ki so urejeni z drugimi predpisi.