Zasavske občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje in Litija ter tudi Šmartno pri Litiji, obveščajo nosilce kmetijskih gospodarstev, da se je pričelo zbiranje vlog za prijavo škode v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi posledic suše  v letu 2017.

vir: gorenjski glas

Vse oškodovance pozivajo, da oddajo vloge najkasneje do petka, 1. septembra, 2017 v vložišča posameznih občin.

K vlogi naj bo priložena fotokopija subvencije vloge, na kateri so označene površine GERK-ov, ki se prijavljajo. Ravno tako naj bo napisana intenzivnost rabe (enokosni travnik, dvokosni travnik, pašnokosna raba, ipd.).

MINISTRSTVO ZA OBRAMBO ŽELI OCENO ŠKODE

Uprava RS za zaščito in reševanje sprejela SKLEP o ocenjevanju škode v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi posledic suše v letu 2017.

vir: kmečki glas

Na podlagi izdelane predhodne ocene škode v tekoči kmetijski proizvodnji, priznanih kultur ter kriterijev regijske komisije se prične z zbiranjem vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo zaradi posledic suše 2017 na prizadetih območjih katastrskih občin in najbolj prizadetih kulturah (koruza, oljne buče, pozni krompir,…)/