Zasavski podjetniški inkubator je projekt, ki naj bi obstoječim ali novonastalim prodornim podjetjem ali inovativnim posameznikom omogočal spodbudno okolje za nastanek novih inovativnih idej, hkrati pa poskrbel, da bodo ta podjetja imela prostor, v katerem bodo skrbela za razvoj.

Podjetniški inkubator naj bi po mnenju Občine Trbovlje omogočal povečanje novonastalih podjetij ter jim pomagal preživeti v zgodnjih fazah razvoja podjetja. Delovanje Zasavskega podjetniškega inkubatorja naj bi spodbudil razvoj gospodarstva v Trbovljah in pripomogel tudi pri  zmanjšanju brezposelnosti med Zasavci. Potencial vidijo predvsem na področju strojništva, saj bi lahko dolgoletno znanje in izkušnje nadgradili z novimi metodami in tehnologijami, vključili nove izdelke, digitalizirali procese, poiskali nove rešitve in pri tem uporabili  moderne materiale.

Projekt Zasavskega podjetniškega inkubatorja je vreden približno 2 milijona evrov, s katerimi  bodo vzpostavili ustrezno infrastrukturo na območju industrijske cone oziroma podprli zagon, razvoj in rast inovativnih podjetij s potencialom hitre rasti na področju storitev in fizičnih proizvodov.

Potrjeno je, da bo Občina Trbovlje za projekt Zasavskega podjetniškega inkubatorja prejela iz Evropskega sklada za regionalni razvoj približno 1,2 milijona evrov evropskih sredstev, iz  državnega proračuna pa še dodatnih 410.000 evrov.