Zasavski podjetniški inkubator, ki ga Občina Trbovlje v sodelovanju s svojimi izvajalci gradi v opuščenem in dotrajanem objektu za stavbo nekdanje Iskre, je odlična lokacija za izobraževanje in pridobitev tehničnih strokovnih znanj. Obstoječim in novonastalim podjetjem ter inovativnim posameznikom bo omogočal spodbudno okolje za nastanek novih inovativnih idej ter prostor, v katerem bodo inovatorji skrbeli za razvoj.

Ker prejšnji objekt ni bil primeren za načrtovano dejavnost, so ga  porušili in zgradili novega. Vsa dela potekajo po načrtih, zato bo Zasavski podjetniški inkubator kmalu dobil svojo končno podobo. Gradbeno obrtniška in instalacijska dela so po informacijah vodje nadzora projekta ZPI, Jerice Zidar iz podjetja Degar, v glavnem zaključena. V zimskih mesecih so bila izvedena vsa keramičarska in pleskarska dela, položene so talne obloge in montirana so notranja vrata,  vsa sanitarna oprema, radiatorji in toplotna postaja, klimatske in prezračevalne naprave. Prav tako so zaključili s  fino montažo električnih inštalacij objekta. Zaključena so tudi vsa fasaderska dela, izvedena zunanja meteorna kanalizacija ter urejeni vsi komunalni priključki. V prihodnjih tednih pa, ko bodo temperature to dopuščale, bo urejena in asfaltirana tudi okolica objekta.

Trenutno se v delavnicah in pisarnah montira oprema, vse bo montirano v pogodbenem roku, vloga za uporabno dovoljenje pa bo vložena do konca aprila.

Z Zasavskim podjetniškim inkubatorjem spodbujamo regionalni razvoj –  nadejamo se lahko zmanjšanju brezposelnosti, ustvarili se bodo novi podjemi prek zagona in delovanja podjetij, tako obstoječih kot tistih v nastajanju ali na začetku delovanja.

Za vzpostavitev Zasavskega podjetniškega inkubatorja je namenjenih okoli 2 milijona evrov. Naložbo in aktivnosti sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Od Evropskega sklada za regionalni razvoj bo Občina Trbovlje prejela približno 1,2 milijona evrov evropskih sredstev in še približno dodatnih 410.000 evrov iz državnega proračuna, približno toliko pa bo prispevala tudi občina sama.

Vsi tisti, ki imate kakšno inovativno podjetniško zamisel in je še niste pričeli uresničevati, bo Zasavski podjetniški inkubator kot nalašč za vas. Kmalu.