Zasavski župani so na današnjem srečanju v Trbovljah z ministroma za javno upravo Rudijem Medvedom in za kulturo Zoranom Pozničem ter zasavskimi poslanci predstavili pobudo za prenos lastništva degradiranih površin z države na lokalne skupnosti. Ministra in poslanci so pobudo za prenos, do katerega bi prišlo še letos, načelno podprli.

Kot je sporočil organizator srečanja Regionalna razvojna agencija Zasavje, lahko država skladno z obstoječo zakonodajo namreč za razvojne namene lokalnih skupnosti neodplačno prenese svoje premoženje nanje. Zato sta Medved in Poznič ter poslanci iz Zasavja Nina Maurovič, Ivan Hršak, Soniboj Knežak in Primož Siter pobudo podprli.

KAJ PA O TEM MENI POSLANEC BORIS DOBLEKAR?

Pri vsem tem pa je zanimivo, da očitno niso bili vabljeni in prisotni predstavniki litijske občine, ki bo v naslednji finančni perspektivi, o kateri so govorili zbrani, tudi del zasavske regije! Litijski poslanec je na naše vprašanje, če je bil seznanjem s tem srečanjem odgovoril, da ne, da pa se je sam zavzel in mu je tudi uspelo, da so v primeru degradiranega območja odlagališča Rakovnik želeli in dosegli ravno obratno. Da so z državo končno dogovorili in dosegli neodplačen prenos lastništva z lokalne skupnosti oz. zasebne lastnine na državno, da se je sanacija degradiranega območja po nekaj desetletjih končno začela. Prenos lastništva je bil ključni pogoj, da je država lahko našla upravitelja (podjegje Infra) in v državnem proračunu rezervirala potrebna finančna sredstva za sanacijo. Kaj je zadaj v zasavskih občinah pri prenosu lastništva z države na občine, Borisu ni znano. V kolikor bodo občine od tega dejansko kaj imele, se strinja, bi pa bil kn sam izjemno previden pri tovrstnih odločitvah, kajti vrag je po navadi v podrobnostih in kaj hitro se lahko zgodi kaj nepredvidljivega, potem, pa se država, ki je vedno močnejša od občin, umakne na stran in težave se vlečejo in vlečejo. Tako, da če bi on sprejemal tako odločitev, bi prenos opravljali sproti, torej v skladu z dejanskimi potrebami in načrti razvojnih programov posamezne občine.

Župani so podali tudi pobudo za pripravo zakona o monitoringu nekdanjih rudarskih površin. Želijo si, da bi bil sedež družbe, ki bi izvajala monitoring, v zasavski regiji. Regionalna razvojna agencija pa je ministroma in poslancem predstavila tudi pripravo novega regionalnega razvojnega programa zasavske regije za obdobje 2021-27 ter nabor projektov, vključenih v dogovor za razvoj zasavske regije.

Srečanje se je zaključilo s predstavitvijo t. i. Platforme za premogovne regije v tranziciji, kjer bosta kot skupna pilotna regija zasavska in savinjsko-šaleška regija upravičeni do dodatnih evropskih sredstev za prestrukturiranje.