Danes se bo sestal nadzorni svet Komunale Trbovlje, da bi pretehtali, kdo je najbolj primeren naslednik trenutnega direktorja trboveljske komunale, Milana Žnidaršiča. Na razpis, ki se je zaključil 30. septembra 2020, so prejeli 5 vlog kandidatov, več informacij pa zaenkrat še ni znanih.

Mandat pa konec leta poteče tudi direktorju zagorske komunale, Sandiju Grčarju. Skupščina družbe je že objavila razpis za to delovno mesto, pri izboru pa bodo imeli prednost kandidati z izobrazbo naravoslovno-tehnične smeri. Sedanji direktor je potrdil, da bo za razpisano mesto znova kandidiral; če bo potrjen, bo to njegov že peti mandat.