Zbirajo se podpisi v podporo za izvedbo referenduma

Vir fotografije: SDS Trbovlje

Referendum je neposreden demokratičen postopek oziroma glasovanje, kjer volivci na podlagi referendumskega vprašanja odločajo o ustavi, zakonih ali drugih pravnih aktih ter vprašanjih, pomembnih za družbo. Referendum zato ni “zapravljanje davkoplačevalskega denarja”, ampak predstavlja enega od temeljev neposredne demokracije.

V SDS nasprotujejo trem zakonom – zakonu, ki podreja javni zavod RTV Slovenija vladajoči politiki, nasprotujejo povečevanju število ministrstev iz 17 na 20 in zakonu, s katerim bi ukinili izvajanje dolgotrajne oskrbe. Vse te novele zakonov prinašajo škodljive posledice za vse državljane Republike Slovenije in se jih lahko zavrne samo na referendumu, zato lahko oddate svoj podpis podpore za izvedbo referenduma.

To lahko storite osebno – s podpisom obrazca na Upravni enoti (V Hrastniku, Trbovljah, Zagorju in Litiji), potem pa ta obrazec pustite na stojnici SDS pred zgradbo Upravne enote ali pa ga pošljete na naslov Slovenska demokratska stranka, Trstenjakova 8, 1000 Ljubljana

Obrazec pa lahko podpišete tudi elektronsko preko e-Uprave, če seveda imate digitalno potrdilo (SIGEN-CA, POŠTA CA, AC NLB in Halcom CA).

Svoj podpis podpore pa lahko oddate tudi vsi tisti volivci s stalnim ali začasnim prebivališčem v tujini in sicer to storite brez digitalnega podpisa pri diplomatskih predstavništvih in konzulatih Republike Slovenije, volivci v bolnišnicah, domovih za starejše občane ali zavodih za invalidne osebe brez digitalnega potrdila lahko referendumsko pobudo podpišete pri posebej za to pooblaščeni osebi organa oz. zavoda, bolni in invalidi, ki ne morete na upravno enoto ter nimate digitalnega podpisa, pa lahko zahtevo za obisk na domu upravni enoti sporočite po telefonu ali preko elektronske pošte ali navadne pošte in vas bo uradna oseba obiskala na vašem domu.

Referendum je vaša priložnost spremeniti zakon. Izkoristite jo.