Občina Trbovlje je na svoji spletni strani objavila javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev naziva »častni občan« in »prvojunijske nagrade« za leto 2024.

Naziv »častni občan« že več let podeljuje trboveljski občinski svet posameznikom, katerih življenjsko ali večletno delo in aktivnosti na katerem koli področju človekove ustvarjalnosti predstavljajo izjemne zasluge in imajo trajen pomen za razvoj, blaginjo in ugled občine Trbovlje in njeno prepoznavnost. Načeloma naj bi naziv »častni občan« prejel občan Trbovlje, lahko pa je v primerih, ko ima izjemne zasluge za Trbovlje in njeno prepoznavnost tudi drug državljani Republike Slovenije ali državljan drugih držav, dodeljen naziv tudi njemu/njej.

Tudi »prvojunijsko nagrado« podeljuje občinski svet občanom Trbovelj; prejemnik jo dobi za nadpovprečno uspešno delo ter uveljavitev na različnih področjih družbenega in gospodarskega življenja, za izjemne posamične dosežke občanov Trbovelj, ki so s svojim avtorskim delom ali z drugimi dejanji na posameznih področjih prispevali k razvoju, ugledu in k uspehu občine Trbovlje, za izjemne dosežke občanov na posebnih področjih ali v ustanovah zunaj občine, ki prispevajo k ugledu občine Trbovlje.

Tudi vi lahko sodelujete pri izboru kandidatov za častnega občana Trbovelj in za Prvojunijsko nagrado. Svoje predloge lahko podate do 25. marca 2024. Razpis je na voljo na tej povezavi https://www.trbovlje.si/objava/884731