V Zdravstvenemu domu (ZD) Trbovlje so se razmere glede kadrovskih težav v zadnjih dveh letih bistveno izboljšale. Ambulante družinske medicine, kar je bila v prejšnjih letih največja težava, so zdaj ustrezno kadrovsko pokrite. Kljub temu pa še vedno iščejo zdravnike tako v Sloveniji, kot v tujini, je povedal direktor Denis Tomše. ZD Trbovlje je letos za naložbe namenil skoraj pol milijona evrov, od prejšnjega tedna pa imajo na voljo čisto novo reševalno vozilo.

Po njegovih ocenah bi ZD Trbovlje, ki bo letos posloval pozitivno, potreboval dodatnega psihiatra, specialiste urgentne medicine, ortodonta in pa zdravnika specialista medicine dela, prometa in športa. Da bi delo potekalo tekoče in nemoteno, pa si v ZD Trbovlje pomagajo z zunanjimi izvajalci.

Na vprašanje, za koliko bolnikov skrbijo trboveljski zdravniki, je Tomše dejal, da je na to vprašanje težko odgovoriti, saj je velika razlika med ambulantami družinske medicine in otroško ambulanto šolskega dispanzerje, ki pokrivajo območje Trbovelj, nekaj bolnikov je tudi iz sosednjih občin, specialistične ambulante pa pokrivajo bolnike iz Zasavja, precej pa jih prihaja tudi iz oddaljenih krajev.

Glede službe nujne medicinske pomoči je Tomše pojasnil, da ZD Trbovlje zagotavlja zdravnika v enoti za hitre preglede v urgentnem centru Trbovlje, in sicer 24 ur vse dni v tednu. Poleg tega imajo eno reševalno vozilo z dvema reševalcema prisotno 24 ur na dan, drugo reševalno vozilo pa 14 ur na dan.

Tomše je prejšnji trboveljskim reševalcem v uporabo predal novo reševalno vozilo. Najsodobnejše vozilo bo omogočalo boljšo obravnavo bolnikov že med prevozom. V vozilu je veliko prostora, postelja ima dve poziciji, zato bolnika lahko obravnavajo z obeh strani, na njem lahko hkrati delajo zdravnik in reševalca. Pri prejšnjem vozilu so bili glede tega omejeni, ker je bila postelja ob steni. Po Tomšetovih napovedih bodo prihodnje leto kupili še eno vozilo za potrebe ne nujnih prevozov, saj število teh nenehno narašča.