Zdravstveni dom Trbovlje je odprl nov zobotehnični laboratorij, ki bo po oceni direktorja doma Denisa Tomšeta prinesel izboljšanje predvsem za zaposlene, saj delovni pogoji prej niso bili najboljši. Prenova laboratorija je stala približno 180.000 evrov, je dejal.

Po Tomšetovih besedah je bil zobotehnični laboratorij edini del ZD Trbovlje, v katerem že 30 let ni bilo nobene prenove. Za nov laboratorij so nabavili aparat za izdelovanje ščitnikov za športnike, za beljenje zob ter za izdelavo pripomočkov proti smrčanju in škripanju z zobmi. Z njihovo izdelavo bodo začeli v začetku prihodnjega leta, je dejal.

Pojasnil je, da so letos v ZD Trbovlje imeli precej naložb. V laboratorijski analizator so tako vložili 56.000 evrov, 7000 evrov so namenili nakupu opreme in predelavi vozila urgentnega zdravnika, skupaj z Zasavskimi lekarnami so 52.000 evrov investirali v zamenjavo toplotne postaje, saj je pri prejšnji zaradi prevelikega bojlerja prihajajo do izgub, zamenjali so nekaj manjših kosov opreme, do konca leta pa načrtujejo še nekaj investicijsko vzdrževalnih del v skupni prednosti 40.000 evrov.

Pomanjkanje splošnih zdravnikov

Kot največji problem, s katerim se sooča ZD Trbovlje, je po Tomšetovi oceni pomanjkanje splošnih zdravnikov. Z decembrom v ZD Trbovlje deluje pet ambulant od sedmih, pridobili so tudi nove specializante ter del dodatne ekipe na področju otroškega zobozdravstva in zobozdravstva za otroke in mladino. Povečali bodo tudi obseg odraslega zobozdravstva, kar bo deloma skrajšalo čakalne dobe.

Tomše pa je ponosen na pridobitev novih programov, centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov ter centra za duševno zdravje odraslih z ambulantno obravnavo in skupnostno psihiatrično obravnavo. Programa bosta zdravstvenem domu skupaj prinesla približno milijon evrov dodatnih prihodkov.

V prihodnje e-naročanje, vrstomati in reševalno vozilo

Prihodnje leto v ZD Trbovlje nameravajo med drugim vzpostaviti sistem e-naročanja in vrstomatov ter dokončno urediti organizacijo dela v splošnih ambulantah. Največji izziv jih čaka pri postavitvi omenjenih centrov za duševno zdravje – postavitev timov, zagotovitev ustreznih prostorov oz. vsaj sprejetje odločitev glede zagotavljanja prostorov.

V letu 2019 ZD Trbovlje načrtuje tudi nakup nujnega reševalnega vozila, kar naj bi jih stalo 180.000 evrov, v načrtu je tudi nakup optičnega koherentnega tomografa za diagnostiko v oftalmološki ambulanti, konec leta pa naj bi nadaljevali z investicijsko vzdrževalnimi deli.