Z zakonom o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 želi Vlada RS na pomoč priskočiti slovenskem turizmu in to na način, da bi nekaj od teh sredstev imeli tudi mi, državljani.

Da bomo vse osebe, ki smo imeli na dan 13. marca 2020 stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, deležni bona v vrednosti 200€ oziroma tisti, ki so bili na ta dan mlajši od 18 let, bodo prejeli bon v vrednosti 50€, smo že poročali. V ponedeljkovem Uradnem listu RS pa so bile objavljene še druge podrobnosti glede unovčitve bona, o katerih se sprašuje marsikdo, ki je do bona upravičen.

Vrednostni bon boste lahko koristili  v katerikoli turistični kapaciteti v Sloveniji za plačilo nastanitve oziroma nočitve z zajtrkom. Ob prihodu boste na recepciji ob prijavi morali ponudnika storitev obvestiti, da boste za storitev unovčili bon, ponudnik storitev pa bo v informacijski sistem FURS vnesel vaše podatke (ime in priimek, EMŠO, številko in vrsto dokumenta, s katero boste izkazali svojo istovetnost, datum vašega prihoda in odhoda ter predvideni znesek, za katerega se unovči bon). Unovčitev bona se opravi z izplačilom unovčenega bona v znesku opravljene storitve ponudniku storitev, ob predhodnem vnosu številke izdanega računa za opravljeno storitev.

Unovčitev bona se lahko opravi z izplačilom upravičencu tudi, če je pri ponudniku storitev onemogočen dostop do informacijskega sistema FURS. Ob unovčitvi bona z izplačilom upravičencu, ponudnik storitev upravičencu izroči potrdilo o unovčitvi bona, iz katerega je razviden znesek unovčenega bona in način unovčitve bona, ter v treh dneh po opravljeni storitvi ponudnik storitev preko informacijskega sistema FURS pošlje zahtevek za izplačilo upravičencu.
Na vprašanje, ali je potrebno celotno vrednost bona koristiti naenkrat, je bilo zapisano, da je bon deljiv in se lahko unovči v večkratnem znesku. Ob koriščenju bona mora upravičenec potrdtii unovčitev bona s pisno potrditvijo in predložitvijo kopije osebne izkaznice ali potnega lista, na obrazcu »Potrditev unovčitve bona«,  stanje svojega bona pa lahko spremljate v mobilni aplikaciji eDavki.
Izpolnjevanje obrazcev bo potrebno tudi v primeru, ko bi bon za upravičenca, ki ima zakonitega zastopnika oziroma skrbnika, unovči oseba, ki ni njegov zakoniti zastopnik oziroma skrbnik ali v primeru, ko boste želeli koristiti preneseni bon na primer od svojih staršev ali starih staršev, zunajzakonskih partnerjev. Obrazec »Izjava upravičenca o prenosu bona« mora podpisati upravičenec oziroma njegov zakoniti zastopnik ali skrbnik,  v izjavi pa morajo biti zapisani naslednji podatki:

– ime in priimek ter EMŠO upravičenca, ki bon prenaša (v nadaljnjem besedilu: prenosnik),
– ime in priimek ter EMŠO zakonitega zastopnika oziroma skrbnika prenosnika, če ga ima,
– ime in priimek ter EMŠO osebe, na katero se bon prenaša (v nadaljnjem besedilu: pridobitelj),
– sorodstveno oziroma pravno razmerje med prenosnikom in pridobiteljem,
– datum in podpis prenosnika, njegovega zakonitega zastopnika oziroma skrbnika.
Ob unovčitvi bona bo ponudnik storitev v informacijski sistem FURS ob vnosu podatkov o upravičencu vnesel še podatke o prenosniku (ime in priimek ter EMŠO prenosnika ter znesek, do višine katerega je pridobitelj unovčil bon.
Toda pozor! Bon je mogoče v skladu s petim odstavkom 35. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20; v nadaljnjem besedilu: zakon)  prenesti le enkrat, in sicer v celotni vrednosti bona. Če je upravičenec bon delno že koristil, bona v preostali vrednosti ni mogoče več prenesti.
FURS bo ponudniku storitev ali upravičencu izplačala  sredstva unovčenega bona v znesku opravljene storitve v največ 30 dneh od vašega bivanja v njihovi nastanitvi.
Premislite torej, katere lepote naše dežele boste letos obiskali in si jih ogledali, glede izpolnjevanja obrazcev pa se ne jezite preveč – ni vse tako zakomplicirano, kot je videti na prvi pogled.