Vir fotografije: FB stran Gimnazije in ekonomske srednje šole Trbovlje https://www.facebook.com/GESSTrbovlje/photos/pcb.3530152113765393/3530151713765433

Program MEPI – Mednarodno priznanje za mlade je program osebnega razvoja mladih, v katerem mladi uživajo in se pri tem spopadajo z izzivi. Spodbuja jih k ustvarjalnemu in ciljno naravnanemu preživljanju prostega časa. Mladi si sami zastavljajo aktivnosti, izzive in cilje, ki jih na posameznem področju (komunikacija, sodelovanje, vodenje, odgovornost, reševanje problemov, kreativnost, kritično mišljenje, pravičnost, spoštovanje, pripadnost skupnosti, solidarnost idr.) želijo doseči, njihovi mentorji pa jih pri tem  spremljajo, jim nudijo oporo, jim svetujejo ter predajo določena posebna znanja, ki jih mladi potrebujejo za dosego svojih ciljev. Vsak udeleženec programa MEPI napreduje po lastnih zmožnostih in tekmuje le sam s sabo in s svojimi cilji, ob končanem programu pa za to prejme tudi mednarodno priznanje.

Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje (GESŠ) je v šolskem letu 2016/2017 odločila, da bo pričela sodelovati pri izvajanju programa MEPI. Epidemija koronavirusa je letos vrtela svet pod drugačnimi okoliščinami, pa vendar se je program MEPI izvajal tudi letos, in tako so pod mentorstvom profesoric Katarine Bole Zupančič in Maruše Stoklasa Drečnik dijaki in dijakinje za svoje dosežke v različnih veščinah prejeli priznanja na srebrni in zlati stopnji.

Priznanja srebrne stopnje so prejeli Alja Drnovšek, Ana Paveljšek, Blažka Križnik, Zoja Katarina Hlebec, Nejc Škoberne in Lovro Malavašič, priznanja zlate stopnje pa so Ilhana Smajlović, Monika Maksimović, Aljaž Hočevar, Luka Medvešek in Matic Škrbec. 

Program MEPI kaže, da je mlada oseba pripravljena sprejemati izzive ter vztrajati in dosegati rezultate na različnih področjih. Dijakinje in dijake GESŠ Trbovlje so z osvojenimi priznanji to dokazali sebi in drugim. Čestitke vsem in naj bo tak način dela izziv in dobra praksa vsem mladim, ki vstopajo v samostojno življenje.