Danes pričakujte zmerno onesnaženost zraka z delci PM10 po Zasavju, pravtako bo razmeroma onesnaženo povsod po Sloveniji, razen na Primorskem, kjer bo onesnaženost zraka nizka.

V primeru pričakovane visoke onesnaženosti zraka je priporočeno:

  • da ne kurite lesa v pečeh in kaminih, če imate druge možnosti ogrevanja,
  • zmanjšajte ogrevanje stanovanjskih in poslovnih prostorov, kjer se kot energent uporabljajo tekoča ali trdna goriva,
  • uporabljate javni prevoz namesto osebnih vozil,
  • ne kurite na prostem.

Najbolj onesnažujejo zastarele kurilne naprave na les, še posebej, če se v njih kurijo premalo suha drva. Z upoštevanjem navodil za pravilno kurjenje prihranimo gorivo in zmanjšamo onesnaževanje zraka.

Občasne meritve so pokazale, da se prekoračitve mejne vrednosti za delce pojavljajo tudi v krajih izven območij, za katere so izdane napovedi, predvsem v dolinah in kotlinah v notranjosti države, kjer se za ogrevanje kot gorivo pretežno uporablja les.

Zato je zaradi zaščite zdravja smiselno upoštevati zgoraj navedena priporočila tudi na takšnih območjih.

Sprotni podatki so dosegljivi na tej povezavi.

Onesnaženost zraka se tekom dneva spreminja, zato se ravni delcev v posameznih obdobjih lahko razlikujejo od napovedanih povprečnih dnevnih koncentracij. Priporočamo sprotno spremljanje urnih koncentracij delcev PM10.

Napoved onesnaženosti zraka z delci PM10 pripravljamo za območja, za katera je Vlada Republike Slovenije sprejela odloke o načrtu za kakovost zraka ter za mestni občini Koper in Novo Gorico. Napoved velja za lokacije, ki niso pod neposrednim vplivom lokalnih izpustov (prometne ceste, kurišča, industrija, delavnice …).