ZPMS razpisuje štipendije za dijake v slabših finančnih razmerah

vir: ZPMS

Fundacija Zveze prijateljev mladine (ZPMS) Slovenije v okviru Štipendijskega sklada Janeza Drnovška razpisuje štipendije za dijake, ki živijo v slabših premoženjskih razmerah. Višina štipendije znaša 120 evrov mesečno, rok za oddajo vloge pa je 16. september. Prednost na razpisu imajo tudi dijaki, ki se šolajo za enega od deficitarnih poklicev.

Štipendijo se odobri izbranemu kandidatu za obdobje celoletnega srednješolskega šolanja in se jo izplačuje mesečno za obdobje desetih mesecev v tekočem šolskem letu, je zapisano v razpisu. Do štipendije so upravičeni dijaki, ki se redno in neprekinjeno izobražujejo, letni dohodek njihove družine pa na družinskega člana ne presega 10.000 evrov bruto ter ni otrok ali bližnji sorodnik članov Uprave fundacije ZPMS.

Vloga za štipendijo je na objavljena na spletnih straneh ZPMS. Mogoče jo je prevzeti tudi osebno na naslovu fundacije vsak delovni dan med 8. in 15. uro. Kandidati pa jo lahko do roka prav tako oddajo osebno ali jo pošljejo po pošti, so še zapisali na ZPMS.

V primeru, da na javni razpis prispe več vlog kot je razpoložljivih štipendij, imajo prednost kandidati z nižjim dohodkom na družinskega člana v zadnjih treh mesecih in kandidat, ki se želi šolati za enega od deficitarnih poklicev. Če bo na javni razpis prispelo manj vlog kot je razpoložljivih štipendij, pa se bodo razpoložljiva sredstva prenesla v naslednji razpis, so zapisali v razpisu.