ŽUPANI SO SE ŠOLALI

V ponedeljek 01.10., 2018 je v Zagorju ob Savi potekala Šola za župane, ki jo je organiziral ZLHT regionalni center NVO. To je bil eden izmed dvanajstih dogodkov, ki so na isti dan potekali po vsej Sloveniji z namenom vzpostavitve dialoga med civilno družbo in odločevalci na lokalni ravni.

V Zagorje ob Savi je v ponedeljek popoldne prišlo 7 županskih kandidatov, 4 predstavniki političnih skupin,  sodelovalo pa je tudi 25 nevladnih organizacij. Predstavniki le teh so prišli opremljeni s predlogi in pobudami, ki so jih kandidatom tekom dogodka predstavili, ti pa so jim pozorno prisluhnili.  Kot uvod, so pripadniki ZLHT regionalnega centra NVO poudarili, kako pomemben je civilni dialog in vloga nevladnih organizacij pri razvoju lokalne skupnosti, nadaljevali pa s predstavitvijo dobrih praks in izbranih regijskih problematik:

Prva predstavnica je bila Anka Kolenc iz Zavoda Družinsko gledališče Kolenc, ki je kot dober primer navedla zaprtje pošte na Vačah, ki so jo oni kot nevladna organizacija prevzeli in tako rešili velik lokalni problem. V nadaljevanju je spregovoril gospod Matic Rotar iz Civilne iniciative Sedraž Brezno in osvetil problematiko Centra za ravnanje z odpadki Zasavje ter poudaril, da lahko zaradi pomanjkljivosti centra nastanejo hude posledice z dolgoročnimi učinki na okolje, sledil pa je Jože Ocepek iz Društva za razvoj podeželja Zasavje, ki je poudaril,  da je nujno potrebno, da se vsaj delež denarja, ki je namenjen oskrbovanju javnih izobraževalnih zavodov s hrano, pretopi na domače zasavsko podeželje. V nadaljevanju pa je sledilo še eno presenečenje; šolo za župane  je namreč obiskal minister za javno upravo, gospod Rudi Medved in udeležencem namenil nekaj spodbudnih besed, po tem pa sledilo še delo v omizjih. Organizirana so bila omizja za občino Zagorje, Hrastnik in Litijo. V omizjih so predstavniki lokalnih NVO županskim kandidatom in predstavnikom političnih skupin predstavil še ostale pobude in predloge, vezane na lokalno okolje. Pogovori so bili burni in s strani nevladnih organizacij je do političnih predstavnikov prispelo precej dobrih predlogov in pobud.

Šole za župane so se udeležili: gospod Matjaž Švagan (ZGN), aktualni župan Občine Zagorje ob Savi in predstavnik stranke Zagorje gre naprej, Primož Jelševar, predstavnik SLS Zagorje, Vojka Šergan (SMC), kandidatka za županjo Občini Hrastnik, Marko Funkl (Lista Naš Hrastnik), kandidat za župana Občine Hrastnik, Gregor Pajič (Lista Gregorja Pajića), kandidat za župana Občine Hrastnik, Jani Medvešek (Lista za našo dolino), kandidat za župana Običine Hrastnik, Božo Majcen (Lista Srečno, Hrastnik), kandidat za župana Občine Hrastnik, Lijana Lovše (SLS), aktualna podžupanja Občine Litija in predstavnica SLS Litija, Kaja Mlakar Agrež (Levica), predstavnica zasavskega regijskega odbora stranke Levica in Tomaž Drnovšek – Vinči (Da, Vinčijeva lista), kandidat za župana Občine Litija. Prav vsi so izpostavili, da je takšna šola zelo koristna in jo bodo obiskovali še v prihodnje.