Foto: arhiv VDC Zasavje
V četrtek dopoldne so se z direktorico VDC Zagorje sestali zasavski župani.
Pogovarjali so se o mnogih temah, ki se tičejo uporabnikov centra – kako skupaj zgraditi bolj vključujoče Zasavje za osebe z intelektualno oviro, o sistemskih spremembah, ki jih čakajo na njihovem področju dela ter njihovem vplivu na kakovost življenja uporabnikov in na proračune občin.
Direktorica Režunova je županom povedala, da so hvaležni za dobro sodelovanje s ciljem, da se sodelovanje z vključevanjem njihovih uporabnikov na različne občinske dogodke in aktivnosti v zasavskih društvih še okrepi.
Izpostavljen je bil ključni izziv, kako zgraditi stabilno in dovolj veliko zasavsko mrežo podpornih oseb, ki bo zagotavljala zanesljive in kontinuirane storitve za uporabnike. Nujno je potrebno spremeniti obstoječi Pravilnik o storitvah socialnega vključevanja, ki bo omogočal, da temelj mreže predstavljajo redno zaposleni. Pa tudi v 16-urne enote bivanja pripeljati podporne storitve za stanovalce ter to storitev v skupnosti, v zakonodaji in vseh pravilnikih ločiti od institucionalnega varstva. Pomembno, je, da se tega zavedajo vsi deležniki in si vsak po svojim močeh prizadeva, da se ta cilj doseže.
Odraslim osebam z intelektualno oviro je nujno potrebno zagotoviti storitve, ki jih potrebujejo za vključujoče ter čim bolj neodvisno, normalno življenje, hkrati pa poskrbeti za pravičnost, da je vsak financiran iz sistema glede na potrebe in ne na to, kje in s kom živi, tako kot je to sedaj.

Če se morda tudi vi želite kot prostovoljec vključiti v delo z uporabniki VDC Zasavje, pa se lahko javite na kontaktni mail [email protected] . S svojim prostovoljnim vključevanjem v življenje njihovih uporabnikov boste naredili nekaj dobrega zanje, zase, za vse.