Čeprav danes ni bil dela prost dan, pa je 25. oktober državni praznik in zelo pomemben dan v procesu osamosvajanja Slovenije.

Na današnji dan pred tridesetimi leti je okrog polnoči slovenske ozemeljske vode zapustil še zadnji trajekt, na katerem so se iz Slovenije umaknili poslednji vojaki JLA. S tem dejanjem se je tudi uradno končala osamosvojitvena vojna Slovenije. Naša mlada država je tako prevzela nadzor nad vsem svojim ozemljem in s tem izpolnila pogoj, da je lahko kot samostojna in neodvisna Republika postala tudi mednarodno priznana.
Dan suverenosti je bil kot praznik uveden leta 2015 na pobudo  Zveze veteranov vojne za Slovenijo in Veteranskega društva Sever.