Kandidatka za poslanko Alenka Forte, sicer pa državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje se zavzema za boljše pogoje na področju zdravstva v zasavskih občinah. Ena takih pomembnih pridobitev je satelitski urgentni center, ki bo zgrajen v Litiji.

Po sprejetju Zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031, ki predvideva 200 milijonov evrov investicij za infrastrukturo primarnega zdravstva, za kar se je posebej zavzemala državna sekretarka Alenka Forte, dr. med. Tako je Ministrstvo za zdravje RS že januarja razpisalo sredstva za investicije v obnovo ali dograditev ambulant splošne medicine. Na ministrstvo je prispelo 52 vlog, skoraj večina je bila pozitivno rešenih. Financiranje se bo izvajalo v skladu z Zakonom o financiranju občin, tako bo MZ sofinanciralo upravičene stroške v primarno zdravstvo odvisno od razvitosti občine. Skupna višina sredstev, ki bodo na voljo za leto 2022 in 2023, je 35 milijonov evrov.

Znotraj investicij v primarno zdravstvo se je ministrstvo odločilo nameniti 50 milijonov evrov za izgradnjo infrastrukture za nujno medicinsko pomoč (NMP), ki bo deležna 100-odstotnega financiranja. Gre za prvo fazo reorganizacije NMP. Tako je v Sloveniji predvidena izgradnja 10 satelitskih urgentnih centrov, s katerimi se bo zagotovila mreža NMP tako, da bo na razdalji 20 km prisoten ali urgentni center bolnišnice ali satelitski urgentni center v ZD. V okviru reorganizacije NMP bo sledilo definiranje 24-urne oz. 12-urne dežurne službe, kar je predvideno za leto 2023.

Med načrtovane satelitske urgentne centre se je zaradi specifike območja in terena uvrstil tudi Zdravstveni dom Litija-Šmartno. Gre za investicijo v tipski prostorski in vsebinski model po vzoru prostorov NMP v ZD Kočevje, ki je objekt že izgradil s pomočjo občine Kočevje.

Satelitski urgentni centri bodo zagotavljali nujno zdravstveno oskrbo s svojimi ločenimi ekipami NMP, laboratorijem in večposteljno opazovalnico, kjer bo možno tudi dajanje zdravil. Pričakuje se, da bodo satelitski urgentni centri dokončno obravnavali 90 % vseh primerov in ne bo potrebno nadaljnje napotovanje v bolnišnico. Zato bo obvezna oprema takšnega centra tudi radiološka diagnostika (ultrazvok in rentgen).

Državna sekretarka Alenke Forte, dr. med., je ob tem povedala: »Zagotovitev mreže NMP je skupaj z vzpostavitvijo mreže vseh izvajalcev zdravstvene oskrbe nujna, da se vsem prebivalcem Slovenije zagotovi enaka in enako hitra zdravstvena oskrba, ne glede na to iz katerega konca države prihajajo.«

Alenka Forte se je za litijsko nujno medicinsko pomoč zavzela že leta 2019 – več si lahko preberete na tej povezavi https://nase-zasavje.si/izredna-novica-crni-oblaki-nad-zdravstvenim-domom-litija/

 

Tekst:JZF

Fotografija: Alenka Forte osebni arhiv