V zadnjem času je vzniknilo več predlogov za razpis različnih referendumov (med drugim posvetovalni referendum o izvedbi projekta drugega bloka krške nuklearke (Jek 2), predlog za posvetovalni referendum o obravnavi ureditve pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, predlog za posvetovalni referendum o pridelavi, predelavi, prometu in uporabi konoplje v medicinske namene ter o uvedbi preferenčnega glasu na parlamentarnih volitvah, vložena sta bila predloga za razpis posvetovalnega referenduma glede zaupanja v Vlado Republike Slovenije ter o nastanitvah nezakonitih migrantov v Republiki Sloveniji, zadnji pa je bil predlog za razpis posvetovalnega referenduma o ureditvi obveznega testiranja funkcionarjev na prepovedane droge). Poslanska skupina SDS, ki je sicer tudi predlagateljica nekaterih od omenjenih predlogov referendumov, meni, da je potrebno omejiti stroške državnega proračuna, ki nastanejo z izvedbo referenduma oziroma več referendumov, saj so stroški relativno visoki, okvirno 4 milijone evrov, vendar se teh stroškov ne sme zniževati na račun omejevanja in zmanjševanja participacije državljank in državljanov pri izvajanju z Ustavo Republike Slovenije priznanih pravic, to je do neposrednega sodelovanja pri upravljanju javnih zadev. 

V Sloveniji ima v skladu s 3. členom Ustave Republike Slovenije oblast ljudstvo, ki jo med drugim izvršuje tudi preko referenduma. Zakonodajno urejanje referenduma mora potekati tako, da se po načelu sorazmernosti ljudstvu omogoči, da izvršuje svojo oblast preko referenduma ter da so morebitne zlorabe instrumenta referenduma omejene.

Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke zato predlaga, da se referendum ali več referendumov izvaja hkrati na isti dan in se s tem izogne nepotrebnim stroškom, hkrati pa se ne posega v ustavne pravice državljank in državljanov ter se še naprej omogoča široko participacijo volivcev v zakonodajnem postopku.