Več in še več o demenci: programi izobraževanja in osveščanja za obvladovanje demence

Ker je demenca prisotna med nami vedno bolj in ker se vedno več ljudi srečuje z njo na vsakem koraku, je prav, da tudi mediji pomagamo pri osveščanju za obvladovanje demence v našem okolju. Tudi v Zasavju nismo imuni na to vedno pogostejšo bolezen sodobnega časa. Vse zainteresirane (več v nadaljevanju) organizatorji vabijo na program izobraževanja v Sevnico, v dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca in sicer od 22. – 24. marca na tridnevni program, od 22. – 23. marca na dvodnevni program in 22. marca 2018 na enodnevni program.

 

Program izobraževanja »Več in še več o demenci: programi izobraževanja in osveščanja za obvladovanje demence v slovenskem okolju« je sofinanciran s strani Ministrstva za zdravje Republike Slovenije. Nosilka programa izobraževanja je Socialna zbornica Slovenije, ki bo program izvajala skupaj s konzorcijskimi partnerji: Domom starejših Rakičan, Splošno bolnišnico Murska Sobota, Zdravstvenim domom Novo mesto, Zdravstvenim domom Murska Sobota in Zavodom za pomoč družini na domu Vitica, iz Gornje Radgone.

Vsebinsko je program izobraževanja zasnovan inovativno in multidisciplinarno. Namen programa je krepiti prenos znanja in ključnih poklicnih kompetenc strokovnih delavcev in sodelavcev v verigi oskrbe za osebe z demenco v institucionalnih in domačih okoljih. Struktura programa izobraževanja in osveščanja za obvladovanje demence glede na izobraževalne aktivnosti vključuje aspekte socialnega dela, psihiatrije, nevrologije, zdravstvene stroke na primarni ravni, socialne gerontologije, institucionalnega okolja za varstvo starejših, pomoči družini na domu oz. socialne oskrbe ter skupin za samopomoč in delo s prostovoljci.

Temeljni cilj programa je izobraževanje in osveščanja za obvladovanje demence v vseh slovenskih statističnih regijah, kjer bomo prehajali od regije z najvišjo vrednostjo indeksa razvojne ogroženosti do regije z najnižjo vrednostjo tega indeksa. To je strateško in razpisno izhodišče Ministrstva za zdravje Republike Slovenije. Program izobraževanja »Več in še več o demenci: programi izobraževanja in osveščanja za obvladovanje demence v slovenskem okolju« bo izveden kot tridnevni, dvodnevni in enodnevni program izobraževanja.

Ciljna skupina tridnevnega programa izobraževanja so osebe, ki so (ne)posredno v stiku z osebo z demenco v institucionalnem in/ali v domačem okolju. Delijo se na dve podskupini, in sicer na strokovne delavce in sodelavce v verigi oskrbe za osebe z demenco pri izvajalcih socialnovarstvenih storitev za starejše – institucionalno varstvo v domovih za starejše, in na socialno oskrbo na domu, ki jo izvajajo domovi za starejše ter neformalni oskrbovalci in drugi deležniki v verigi oskrbe za osebe z demenco v domačem okolju.

Ciljna skupina enodnevnega in dvodnevnega programa so strokovni delavci, sodelavci in laiki oziroma nestrokovnjaki oziroma t.i. trenerji, ki bodo svoja znanja prenašali na ostale, vodili skupine za samopomoč in prostovoljce.

Program in več informacij vključno s prijavo najdete na povezavi:

SZSLO

Kotizacija

Program izobraževanja je BREZPLAČEN, zato za udeležbo ni potrebno plačati kotizacije.

ROK PRIJAVE:

Prijavnico pošljite najkasneje do ponedeljka, 12. marca 2018.

Kontaktna oseba je:

  • Petra Jalšovec, mag. soc. del.,
  • tel.: 01/292-73-16,
  • fax: 01/292-73-11,
  • e-pošta: [email protected]

V uredništvu Naše Zasavje smo veseli, da lahko kakor koli pomagamo pri vsakem projektu za osveščanje in izobraževanje in se zahvaljujemo mnogim organizacijam, ki se obrnejo na nas za medijsko podporo.