Občina Hrastnik obvešča o dveh popolnih zaporah cest.
Prva je lokalna cesta LK 122961 Okrog blokov Ojstro (od odcepa za Studence do otroškega igrišča v naselju Cesta 3. julija 1C), ki bo zaprta zaradi izgradnje kanalizacije. Popolna zapora se bo pričela izvajati danes, 06. 07. 2023 od 7:00 do 17:00 ure in bo postavljena do dokončanja del 14. 07. 2023.
Zaradi izgradnje novega cestnega priključka pa bo popolnoma zaprta tudi lokalna cesta JP 622530 SP. MARNO – STRMLJAN, odsek 622531 Sp. Marno – Strmljan. Dela so se že pričela izvajati, potekala pa bodo do 21. 07. 2023. Popolna zapora ceste se bo izvajala od 0:00 do 24:00 ure, v času popolne zapore pa bo obvoz za vsa vozila urejen po lokalni cesti LC 122151 Krištandolska c. – Marno in JP 622531 Sp. Marno – Strmljan.
Na Občini se zavedajo, da bo omenjena zapora pomenila nevšečnost za vse, ki to cesto uporabljate, vendar želijo, da se cesta čimprej uredi in bo bolj varna za vse udeležence v prometu. Zato vas prosijo za potrpežljivost in se vam zahvaljujejo za razumevanje.
Foto: FB stran Občine Hrastnik