Planinski dom v Gorah leži na 762 m nadmorske višine. Dostopen je po urejenih poteh iz smeri Hrastnika, Dola pri Hrastniku, Rimskih Toplic in Zidanega Mostu. Dostop možen po cesti tudi z osebnih vozilom. PD Dol pri Hrastniku daje dom v najem za obdobje enega leta z možnostjo podaljšanja najemnine. 

Planinski dom v Gorah  ima funkcionalno zemljišče, zunanje igriščem z opremo in drobnim inventarjem. Izjema so posamezni prostori v spodnji etaži, ki jih za svoje namene uporablja Planinsko društvo Dol pri Hrastniku. Objekt je priključen na električno omrežje in javno vodovodno omrežje. Ima lastno biološko čistilno napravo. Objekt in zemljišče je v lasti Planinskega društva Dol pri Hrastniku. Z izbranim ponudnikom bo najemna pogodba sklenjena od 1. julija 2019 dalje za obdobje enega leta z možnostjo podaljšanja.

POGOJI

Na razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo in sprejemajo pogoje na osnovi Zakona o gostinjstvuPravilnik o planinskih kočah, bivakih in planinskih učnih središčih in Pogoje za udeležbo na razpisu (na voljo na sedežu društva vsak četrtek med 18. in 19. uro, na tel. št. 031 513 082,  Facebook profilu Dol pri Hrastniku ali na elektronskem naslovu [email protected].

Pisne ponudbe skupaj s prilogami, pošljite v zaprti kuverti, s pripisom »najem doma«, na naslov: Planinsko društvo Dol pri Hrastniku, Cesta VDV brigade 2, 1431 Dol pri Hrastniku, do vključno 7. maja 2019.

Ogled planinskega doma je možen vsa dan v njenem obratovalnem času (zaprta ob ponedeljkih in torkih), po predhodnem dogovoru na zgoraj navedeni telefonski številki.