Litijo dušijo in ogrožajo nepregledne kolone in nesreče po državni cesti

Mesto Litija je razdeljeno z dvema žilama. Ena je reka Sava, druga glavna državna cesta G2-108. In ravno slednja je zelo problematična za meščane.

Zelo težko se je vključevati v promet iz stranskih ulic in cest. Posebej nevarna je za prečkanje pešcev, med katerimi je veliko otrok in starejših, ki spadajo med najbolj ranljive udeležence v prometu. Manjka kar nekaj urejenih varnih prehodov čez cesto. Dolga leta se opozarja na nevarno prečkanje pri trgovskem centru KGZ in na odseku med SVC-jem ter krožiščem pri Tušu, kjer ni urejenih varnih prehodov. Zato tudi že kar nekaj hudih prometnih nesreč z najhujšimi posledicami.

Zadnje čase pa se pojavlja še nova nevšečnost, na katero je večkrat opozoril podžupan Boris Doblekar, ki je med drugim zadolžen tudi za infrastrukturo. Zjutraj in popoldne se skozi Litijo vije nepretrgana kolona tisočerih vozil, po večini tranzitnih. Povzroča se strašen hrup in dodatno onesnaževanje, kajti vozila se premikajo po polžje, oziroma stojijo dlje časa na mestu. To pa se dogaja zaradi okvarjenega »sistema zank« na semaforiziranem križišču Ljubljanske, Parmove in ponoviške.

Po besedah podžupana Doblekarja, ki je problematiko med drugim izpostavil tudi na sestanku Občine z Direkcijo za Infrastrukturo RS, je Občina že naročila podjetju Javna razsvetljava popravilo sistema »pametnega križišča«. Pogoj za opravljanje del pa je temperatura višja od 5 stopinj Celzija. Po zagotovilu podžupana bodo dela izvedena takoj, ko bo to mogoče. Dodaja še, da je seveda to le začasna rešitev prometnih tegob mesta Litije. Nujno potrebna je obvoznica in nov most. Do takrat pa bo preteklo še kar nekaj Save čez mesto Litija. Čas odločitve države za gradnjo obvoznice pa po besedah podžupana lahko skrajša le stalno opozarjanje in skupno iskanje končne rešitve za gradnjo nujne nove prometne žile mino mesta.