Mladinski center Hrastnik skrbi, da mladi ne bi odhajali iz Zasavja

Vir: ahiv MC Hrastnik

Mladinski center Hrastnik je, kot je smo lahko videli v letnem poročilu za lani, v letu 2016 izpeljal 283 dogodkov, v katere je bilo vključenih 479 aktivnih mladih udeležencev. Ti so nastopali v vlogah načrtovalcev, oblikovalcev, organizatorjev, izvajalcev in proizvajalcev vsebin centra. V aktivnosti se vključujejo številni mladi od 15-29 let.

OD PROSTOVOLJSTVA, ZDRAVJA, MEDNARODNEGA SODELOVANJA, DO KULINARIKE

Njihovo pestro delovanje je na veliko področjih. Delujejo na področju mednarodnega sodelovanja. Lotili so se raziskovanje Hrastnika in oblikovanje turistične brošure za vse obiskovalce Hrastnika. Tuja jim ni niti kulinarika, promovirajo zasavsko kulinariko, preko prostovoljcev na izmenjavi pa si bogatijo izkušnje drugih dežel. Sodelujejo na številnih večjih prireditvah in festivalih v občini. Z aktivnostmi dokazujejo, da so mladi eni ključnih nosilcev vsesplošnega dogajanja v lokalni skupnosti. Organizirajo različne športne aktivnosti in tako skrbijo za zdravje mladih. Na področju glasbene kulture pripeljejo različne glasbene izvajalce, ob tem pa dajo priložnost tudi manj uveljavljenim skupinam z vseh področij glasbenega ustvarjanja. Organizirajo gledališke in literarne dogodke, potopisna predavanja, filmske večere, pogovore, razprave in tudi kulinarične dogodke. Med drugim tudi skrbijo za občinsko glasilo Hrastov list.

LE DOBRA DVA ZAPOSLENA V CENTRU

Še nekaj o številkah. Redno zaposlen je bil le direktor Jani Medvešek, en delavec preko javnih del in en preko javnih del zgolj za 3 mesece. Stroški dela so v 2016 znašali nekaj čez 42.000 evrov. Center je imel 113.131 evrov prihodkov. Po večini s strani ustanovitelja – občine za plače, prispevke, stroške materiala in storitev, program in 15 % sofinanciranje preko javnih del. Nekaj jih je tudi s strani Zavoda za zaposlovanje (85 % za javna dela), Urada za mladino, donacij podjetij in projekta Raša ter projekta mednarodne izmenjave prostovoljcev EVS. Glede na predstavljen izkaz lahko ugotovimo, da zgledno poslujejo, varčujejo in dejansko porabijo vsak evro v korist mladih, za kar je tudi namenjen Mladinski center. Odhodkov so imeli za 114.683 evrov, kar pomeni, da je razlika le 1.551 evrov, kar pa so pokrili iz presežka prihodkov iz preteklih let.

VSESTRANSKA POMOČ MLADIM NA CELOTNEM PODROČJU OBČINE

Vir: arhiv MC Hrastnik

Zelo vidno in pohvale vredno pa je tudi sodelovanje Mladinskega centra z lokalno skupnostjo na vseh mogočih področjih in skrb za mlade na področju zaposlovanja in vključevanja v družbo, kjer primanjkuje delovnih mest in kjer se mladi včasih znajdejo pred mnogimi ovirami, ki jih je težko preskočiti in prav tu pa nastopi svojo vlogo Mladinski center, ki jim pomaga pri korakih v odraslost in izboljšanju njihovega položaja v skupnosti.

Morda je delo centra še toliko bolj vidno in uspešno, ker, kot navajajo v centru, jim je poglavitni cilj preprečiti odseljevanje mladih in zagotoviti, da se bodo pri pridobivanju izkušenj drugje vrnili nazaj v Zasavje, v Hrastnik.